Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

OSN v kocke

VZNIK OSN:
-24.10.1945 radifikáciou Charty OSN
Charta OSN-mnohostranná zmluva zaväzujúca štáty, ktoré ju príjmu zdržať sa v medzinárodných vzťahoch použitia vojenskej sily proti územnej celistvosti a nezávislosti inej krajiny
-udržiavanie mieru, bezpečnosti, rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi, rozvíjanie hospodárskej, kultúrnej a humanitnej pomoci

HLAVNÉ ORGÁNY OSN:
a, valné zhromaždenie OSN
b, rada bezpečnosti, kt.má 5 stálych členov (Čína, Francúzsko, Veľ. Británia, Rusko, USA)+10 nestálych členov, volených valným zhromaždením.
-mierové sily OSN tzv. MODRÉ BARETY
c, pridružené organizácie OSN
UNESCO- ochrana kultúrneho dedičstva
- sídlo: PARÍŽ
UNICEF- detský fond OSN
UNIDO- organizácia pre priemys.rozvoj
- cieľom je podpora industrializácie krajín 3.sveta
FAO- organizácia pre výživu a poľnohosp.
d, regionálne združenia
OAJ- organizácia africkej jednoty
- združuje nezávislé afr.štáty okrem JAR
OAS- organizácia amerických štátov
e, Európa:
1, Rada Európy-Štrasburg
- vznikla v r.1949
2, Commonwealth-Britské spoločenstvo
- združenie Veľ.Británie s inými kolóniami
- formálne uznávajú Britskú kráľovnu
- členovia majú ekonomické a colné výhody.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk