referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Teórie demokracie
Dátum pridania: 10.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 565
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 0s
Pomalé čítanie: 43m 30s
 
Čo je Demokracia? Do 18. st. to bola prakt. utópia. Po 18. st. - po J.J.Rousseaovi sa Demokracia stáva možnosťou stať sa Republikou.
Už nehovoríme o Demokracii ako o forme štátu - ale kde smerodajným sa stáva rozhodovanie väčšiny.
Ide o to, že ľudia sú v dvojedinej pozícii - vládnu ale sú aj ovládaný. (Najúspešnejšie sú tie kt. stierajú hranicu na minimum)
Prístupy: - Na 1. strane sa za Demokrciu považ. štáty kt. majú Demokratické ústavy (garancia obč., ľudských práv)
- Formálna Demokracia - len v listinách
- Inštitucionálna demokracia - pluralita inštitúcii
- Taký spôs. spravovania verej. záleži., kde exist. istá postupnosť rieš. spoloč. záležitostí (slob. tvorba náz., rozhodnutia na zákl. väčšiny, končí to v realizácii a
kontrole
- Nestačia Dem. ústava, ak fungujú dem. inšt., ale je to spoloč. kt. dokáž. zohľ. aj
sociál podmienky živ. ľudí, možnosti rozvoja .. => Materiálna Demokracia

Exist. viac vymedzení def. Demokracie:
- Dem. je spoloč. sys. v kt. doch k veľkému konsenzu ovládaných a vládnúcich.
- Dem. sa považ. za inštitucionálny sys., v kt. politic. inšt. sú otvorené všetkým.
- Dem. sa def. ako otvoren. pol. sys. kt. je schop. rieš. konfl. a zároveň absorbovať nové spoločen. nevyhnutnosti.
- (Max Webber): Dem. je viac hodnôt súčas.= sloboda, rovnosť, suverenita a pod.
- (R. Dahl) tvrdí že: Dem. je nedosiahnuteľný ideál, ale že exist. tendencia k smerovaniu k Demokracii. - Demokracia je túžba po slobode, správ., plnohodnot. živote, sú to pokusy sko nájsť také normy idei inšt. kt. by to umožňovali.

Niekt. preto hovoria o Demokratizácii. Dem. je proces, emancipácie spoloč., hľ. stále nových spôs. a metód, spolurozhodovania všetkých o všetkom

Demokratické je:
V Politike - pluralita mocenských centier
Spôsob tvorby názorov - konkurenčné prostredie
Koncentrácia moci - Parciálna deľba moci
Kontrola moci - systémová kontrola moci (systém funguje tak, že sa dokáže sám kontrolovať)
Mocenské zmeny v Demokraciách - voľby, slobodné
Legitímnosť moci - racionálne argumenty väčšiny (ale nie charizmatická väčšina)
Ústava - Zrozumiteľná všetkým
Medziľudské vzťahy - bez bariér, otvorené
Hospodárske spolurozhodovanie - v demokraciách umožnené
Sociálne pomery - v demokraci.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.