referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Základy sociológie v skratke
Dátum pridania: 10.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 727
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

tvorí základ, kde môžu uskutočňovať svoje každodenné životné činnosti a kde sa odohráva najväčšia časť ich života. Pre komunitu je char. soc. inštitúcia susedstva. Existujú rôzne druhy komunít, medzi základné druhy však patria mestské a vidiecke komunity čiže mestá a dediny. Na základe rozlišovania tradičnej a modernej spoloč. hovoríme o komunitách tradičnej a komunitách modernej spoloč. (pospolitosť - je založ. na vzťahoch emócií a duševnej nákonnosti vyplývajúcej z rodinného života, susedského spolužitia..., spoločnosť - je založ. najmä na neosobných, formálnych vzťahoch a vecných väzbách s racionálnym základom). Urbanizácia je proces, v kt. dochádza k rastu počtu obyvateľstva žijúceho v mestách vzhľadom na celkový počet obyvateľ. a v súvislosti s tým k zvyšovaniu počtu žijúcich tzv. mestským spôs. života. Urbanizácia sa uskutočnila v dvoch hist. fázach - v tradičnej a v modernej spoloč. Má množstvo sociálnych a ekologických následkov.
Náboženstvo je systém názorov založených na ciere, ktorými ľudia vysvetľujú to, čo pokladajú za nadprirodzené, posvätné a súbor praktík, kt. na to reagujú. Zákl. prvkami náb. sú náb. viera (presvedčenie a vnútorná istota človeka o pravde a existencii niečoho, čo nie je možné ani empiricky ani logicky dokázať), náb. symboly, náb. praktiky (náb. rituál - individuálne abo skup. obrad vykonávaný pri určit. príležitostiach, určitým štandardizovaným spôsobom), spoločenstvá veriacich, náb. skúsenosti a náb. morálne doktríny. Za základné druhy náb. viery pokladáme mágiu, animizmus a teizmus. Náb. plní funkcie vo vzťahu k jednotlivcovi (dáva zmysel jeho životu) i sociálne funkcie - upevňuje sociálnu integráciu, môže byť však aj činiteľom spoločenských zmien. Sociológovia rozliš. tri druhy súčasných náb. org.: cirkvi, sekty a kulty.
Termín ekonomický systém označuje sociálne inštitúcie, kt. zabezpečujú výrobu, výmenu, rozdeľovanie a spotrebu tovarov a služieb v spoloč. Každá spoloč. rieši otázky, čo a koľko, akým spôs., pre koho vyrábať a ako rozdeľovať vyrobené tovary a služby. Ekonomický systém spoloč. pozostáva z primárneho, sekund. a terciárneho sektora. V priebehu vývoja spoloč. vznikli tri zákl. druhy ekon. syst.: predindustriálnych, industriálnych a postind. spoločností. Existujú dva základné typy usp. ekon. sys. industri. a postind. spoloč., a to kapitalistický a socialistický. V praxi sa vyskytujú predovšetkým zmiešané ekon. sys. Dôležitou súč. skúmania ekon. sys.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.