Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štatistiky medzinárodného terorizmu

Medzinárodný terorizmus

Pod pojmom medzinárodný terorizmus sa rozumie terorizmus, ktorý zasiahne občanov alebo územie viac ako jedného štátu.

1. Súhrnný počet medzinárodných teroristických útokov od roku 1983

ROK 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ÚTOKY 498 565 635 412 665 605 375 437 565 363

ROK 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ÚTOKY 431 232 440 296 304 274 395 426 348 199

2. Prehľad počtu medzinárodných teroristických útokov v rokoch 1996 - 2002 podľa regiónov

REGIÓN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AFRIKA 11 11 21 53 55 33 5
ÁZIA 11 21 49 72 98 68 99
EURÁZIA 24 42 14 35 31 3 7
LATINSKÁ AMERIKA 84 128 111 122 192 194 50
BLÍZKY VÝCHOD 45 27 31 26 20 29 29
SEVERNÁ AMERIKA 0 13 0 2 0 4 0
ZÁPADNÁ EURÓPA 121 52 48 85 30 17 9
SPOLU VO SVETE 296 294 274 395 426 348 199

3. Prehľad počtu medzinárodných teroristických útokov v rokoch 1996 - 2001 podľa typov budov, na ktoré boli uskutočnené

TYP OBJEKTU 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
OBCHODNÝ 235 327 282 278 383 408 111
DIPLOMATICKÝ 24 30 35 59 29 18 14
VLÁDNY 12 11 10 27 17 13 17
VOJENSKÝ 6 4 4 17 13 4 1
INY 90 80 67 96 114 101 75
SPOLU 367 452 398 477 556 544 218

4. Prehľad počtu medzinárodných teroristických útokov v rokoch 1996 - 2002 podľa počtu obetí v regiónoch

OBLASŤ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AFRIKA 80 28 5379 185 102 150 12
ÁZIA 1507 344 635 690 898 651 1281
EURÁZIA 20 27 12 8 103 0 615
LATINSKÁ AMERIKA 18 11 195 9 20 6 52
BLÍZKY VÝCHOD 1097 480 68 31 78 513 772
ZÁPADNÁ EURÓPA 503 17 405 16 4 20 6
SPOLU VO SVETE 3225 914 6694 939 1205 5431 2738.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk