referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Memorandum porozumenia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Vlády uznávajú významnú úlohu, ktorú pri posilňovaní a podpore takejto spolupráce môže zohrať UNDCP a iné medzinárodné organizácie. UNDCP zo svojej strany pociťuje povinnosť v tomto ohľade pomáhať vládam.
7. Na rozvoj špecifických subregionálnych programov, projektov alebo aktivít, ktoré by vlády mali podniknúť spoločne boli identifikované nasledovné oblasti priorít:
I. Analýza ekonomických a sociálnych následkov zneužívania drog a vyhodnotenie vplyvu protidrogovej politiky.
II. Školenie zodpovedných pracovníkov v štátnej správe a vykonávateľov protidrogovej politiky.
III. Výmena informácií medzi národnými orgánmi pre koordináciu boja proti drogám vrátane informácií o legislatíve.
IV. Podpora národných jednotiek drogového spravodajstva. V. Medzirezortná spolupráca proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.
VI. Vypracovanie subregionálneho programu k špecifickým otázkam, ktoré sa vzťahujú k technikám kontrolovaných zásielok, kontrole prekurzorov a výmene informácií pri utajovaných operáciách.
VII.Školenie personálu pre liečbu a rehabilitáciu drogových závislostí v existujúcich programoch ako aj podpora nových programov.
VIII. Štandardizácia základných indikátorov a školenie v metodike zberu údajov a výskume zneužívnia drog.
IX.Vypracovanie zložiek protidrogového preventívneho vzdelávania pre učebné programy škôl a výmena skúseností.
X. Nová definícia liečebných a rehabilitačných služieb, prijatie nových prístupov, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám drogovo závislých .
III.
PRÍSPEVOK ZÚČASTNENÝCH STRÁN

8. Vlády vyjadrujú svoju ochotu poskytnuť politickú, finančnú a technickú podporu pre spoločné programy, projekty a aktivity na báze podieľania sa na nákladoch v objemoch, ktoré zohľadnujú možnosti a záujmy štátu. UNDCP potvrdzuje svoju pripravenosť zvážiť primeranú podporu takýchto iniciatív prostredníctvom vypracovania projektov technickej spolupráce.
IV.
ORGANIZAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
9. Realizácia subregionálnych programov, projektov a iných aktivít pripravených podľa tohto Memoranda má podliehať schváleniu vlád, ktoré sa podieľajú na príslušnom programe, projekte, alebo aktivite.
lO. S cieľom pravidelného zhodnotenia realizácie subregionálnej spolupráce podľa tohto Memoranda, vlády súhlasia, že v spolupráci s UNDCP sa na rotačnej báze budú usporadúvať ročné stretnutia. Vlády a UNDCP sa môžu dohodnúť o inom usporiadaní ročných stretnutí. Na stretnutí sa urobí prehľad výsledkov úsila o spoluprácu, určia a podporia sa nové aktivity. Na týchto stretnutiach sa budú zúčastňovať vykonávatelia protidrogovej politiky poverení vládami a UNDCP.
11.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.