referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Memorandum porozumenia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
M E M O R A N D U M P O R O Z U M E N I A
medzi vládami
Českej republiky
Maďarskej republiky
Slovenskej republiky
Republiky Slovinsko
(ďalej vlády)
a
Programom OSN pre kontrolu drog
(ďalej UNDCP)

PREAMBULA
l. Súčasné rýchle a podstatné zmeny v spoločnosti a ekonomike krajín strednej Európy boli sprevádzané závažným nárastom zneužívania drog a nezákonného obchodovania s drogami, výroby a kultivácie omamných drog a psychotropných látok a zneužívania prekurzorov a základných chemických látok.

I.
ZÁVAZKY VLÁD
2. Vlády, majúc na zreteli vplyv zneužívania a nezákonného obchodu s drogami na zdravie, sociálne blaho a bezpečnosť obyvateľstva subregiónu musia reagovať zvýšeným úsilím. Vlády opätovne potvrdzujú svoj záväzok podniknúť ďalšie účinné opatrenia vrátane krokov na miestnej úrovni, aby sa na území ich štátov predchádzalo zneužívaniu drog a bojovalo proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a s nimi spojenou trestnou činnosťou.

3. Vlády uznávajú, že vypracovanie ucelenej, vyváženej a dobre koordinovanej politiky, stratégie a plánov je základom úsilia na dosiahnutie úspechu na úrovni štátu. Preto zamýšľajú vypracovať politiku, stratégiu a plány v tých oblastiach boja proti drogám, ktoré nie sú podchytené, zdokonaliť tie , ktoré už existujú a poskytnúť primerané finančné a ľudské zdroje na ich realizáciu. Na splnenie týchto úloh chcú vlády konzultovať a hľadať pomoc u UNDCP.

4. Existencia nadrezortného /medziministerského/ koordinačného orgánu pre plánovanie a koordináciu úsilia v boji proti drogám je základom účinnej realizácie protidrogovej politiky na úrovni štátu, ako to bolo odporúčané v „Celostnom multidisciplinárnom náčrte budúcich aktivít v kontrole zneužívania drog“. Vlády si uvedomujú, že zriadeniu alebo posilneniu takéhoto orgánu v každej krajine treba venovať prioritnú pozornosť.

5. Uznávajúc dôležitosť medzinárodnej kooperácie v boji proti drogám, vlády už aktívne spolupracujú na medzinárodnej úrovni, medzi iným v rámci Komisie OSN pre narkotiká a Rady Európy. Berlínska deklarácia o zvýšenej spolupráci v boji s drogovou zločinnosťou a organizovaným zločinom v Európe z roku l994 je ďalšou demonštráciou záväzku zvýšenej spolupráce.

II.
SUBREGIONÁLNY PLÁN AKCIÍ

6. Vlády sú presdvedčené, že spolupráca na subregionálnej úrovni môže v ich krajinách mať podstatný a účinný vplyv na zneužívanie drog a nezákonné obchodovanie s drogami.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.