referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Európska únia
Dátum pridania: 15.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: erbus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 024
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

jednotný európsky akt, ktorý sa zaviazal do 31.12.1992 zaviesť jednotný vnútorný trh (slobodný pohyb tovaru, služieb, kapitálu, osôb čiže oblasť bez vnútorných hraníc).

V roku 1990 sa založila EBRD (európska banka pre obnovu a rozvoj).
Hlavný cieľom EBRD je finančná a technicko-organizačná pomoc krajinám strednej a východnej Európy počas prechodu na trhovú ekonomiku.

V Schengene 19.6.1990 niektoré členské štáty ES podpísali dohodu o odstránení colných a pasových kontrol na spoločných hraniciach. Neskôr sa postupne pridávali aj ďalšie štáty.

Orgány Európskej únie

Rada Európskej únie sa skladá z 15 členov, ktorých nominujú vlády členských štátov EÚ. Rada rozhoduje a navrhuje zákony. Zloženie rady sa mení podľa aktuálnej tematiky rokovania (napr. zahraničná politika, finančná politika, agrárna politika a pod). Predsedníctvo v rade sa mení podľa pevne stanového poradia. Európsky parlament má 626 poslancov, je volený v priamych voľbách obyvateľmi štátov EÚ, reprezentuje jednotlivé národy zoskupenia. V jeho zodpovednosti je legislatíva EÚ, schválenie rozpočtu a kontrolné funkcie. Európska komisia pozostáva z 20 nezávislých členov. Komisia navrhuje právne normy, zodpovedá za ich dodržiavanie a robí výkonnú politiku EÚ. Komisári majú presne rozdelené oblasti zodpovednosti. Európsky súdny dvor sa skladá z 15 sudcov, 9 advokátov. Spolu so súdom prvej inštancie (15 sudcov) zabezpečuje dodržiavanie práva v spoločnom integračnom procese. Dvor audítorov má 15 členov, kontroluje finančné záležitosti a vykonávanie rozpočtu únie. Dvor audítorov je tzv. finančným svedomím únie. Výročné správy dvora audítorov o hospodárení EÚ sú verejne prístupné. Paralelne k týmto orgánom pôsobia hospodársky a sociálny výbor (222 členov), ktorý má poradenskú funkciu a skladá sa zo zástupcov rôznych profesných oblastí (napr. poľnohospodárstvo, odbory, obchodná sféra a pod.). Na podporu činnosti rady a komisie bol vytvorený výbor regiónov, ktorý vnáša do inštitúcii EÚ regionálne a lokálne aspekty. Má poradenskú funkciu. Európska investičná banka zodpovedá za vyvážený rozvoj bankovej a finančnej sféry únie. EIB spravuje ročný objem kreditov vo výške 20 miliárd euro, čím sa stala najväčšou finančnou inštitúciou sveta. Európsky ombudsman je zodpovedný za sprostredkovanie kontaktu medzi občanmi únie a riadiacimi orgánmi. Vyšetruje sťažnosti občanov EÚ na rozhodnutia a konania orgánov, pričom má právomoci vyžiadať si podklady a dôkazy k rozhodnutiam orgánov únie.Vstup Slovenska do Európskej únie:

Jedným z hlavných cieľov Slovenska už po jeho vzniku v roku 1993 bolo aj nadviazanie vzťahov s EU. Vzťahy medzi bývalým Česko-Slovenskom a EU vyvrcholili 16.12.1991, keď sa podpísala dohoda medzi EU a ČSFR. Táto dohoda však neprešla ratifikačným procesom pretože tým že sa Česko-slovensko rozdelilo, bola dohoda bezpredmetná.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Rozum do vrecka: Magda Balogová a kol. Mlade Letá, 1998, http://eu-sr.webpark.sk, http://www.studentske.sk/noska/Europska_unia.htm, http://www.glstn.sk/studenti/europa/eustr/left1.htm
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9528 9511 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.