referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Hlavné orgány OSN
Dátum pridania: 04.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mima2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 143
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Sekretariát

Sekretariát OSN tvoria úradníci pracujúci v sídle OSN v New Yorku, ale aj po celom svete. Sekretariát slúži ostatným orgánom OSN a riadi programy a plány. Na jeho čele je tajomník volený Valným zhromaždením na 5 rokov. Môže upozorňovať Bezpečnostnú radu na všetko, čo ohrozuje mier. Generálny tajomník je aj hovorca medzinárodného spoločenstva. Každý rok podáva generálny tajomník výročnú správu, v ktorej hodnotí prácu OSN. Pracuje tu okolo 25 tisíc pracovníkov.
Ciele OSN
· Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
· Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi založených na rešpektovaní zásad rovnoprávnosti a práva na sebaurčenie národov
· Spolupráca pri riešení medzinárodných, ekonomických, sociálnych, kultúrnych a humanitárnych otázkach a pri podporovaní ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva
· Koordinácia krokov, ktoré národy uskutočňujú v záujme dosiahnutia týchto spoločných cieľov.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijalo dňa 19. januára 1993 Slovenskú republiku za člena OSN. Slovenská republika uznáva, že ľudské práva sa bytostne dotýkajú každého jednotlivca spoločnosti, pretože majú podstatný význam pre jeho existenciu a kvalitu života. Preto k základným úlohám štátu patrí zabezpečiť každému občanovi základné práva a slobody, a to aspoň v takom rozsahu, v akom štát prevzal medzinárodné záväzky a následne ich realizovať vnútroštátnymi prostriedkami. Tradične venuje sústredenú pozornosť otázkam zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, kontroly zbrojenia a odzbrojenia, medzinárodného práva, hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Aktivity


Slovenská republika je viazaná medzinárodnými záväzkami aj v sociálnej oblasti v rámci členstva v OSN a to najmä v súvislosti s dodržiavaním medzinárodných dokumentov, dohovorov, atď. Slovenská republika dňom svojho vzniku 1. januára 1993 sukcedovala do ľudskoprávnych dohovorov OSN - do Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (č. 95/1974 Zb.), do Medzinárodného dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (č. 120/1976 Zb.), do Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach (č. 20/ 1976 Zb.) Za hlavné priority v týchto intenciách MPSVR SR považuje aplikáciu medzinárodných dohovorov, protokolov a noriem (najmä Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o právach dieťaťa, atď.).
Účasť na svetových summitoch
· Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji v Káhire, 1994
· Svetový summit o sociálnom rozvoji v Kodani, 1995
· 4. svetová konferencia o ženách v Pekingu, 1995
· Konferencia o ľudských sídlach v Istanbule, 1996
· Svetový potravinový summit v Ríme, 1996
· 21.Osobitné zasadnutie VZ OSN o populácii a rozvoji (ICPD+5), v New Yorku, 1999
· Svetový summit pre sociálny rozvoj: dosiahnutie sociálneho rozvoja pre všetkých v globalizujúcom sa svete v Ženeve, 2000
· 23. Osobitné zasadnutie VZ OSN k implementácii výsledkov Pekinskej konferencie o ženách v New Yorku, 2000
· Druhé svetové zhromaždenie o starnutí v Madride, 2002
· Svetový summit o deťoch, 27. VZ OSN v New Yorku, 2002
· Svetový summit o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu, 2002
Vyhodnocovanie národných aktivít týkajúcich sa daných problematík na regionálnej a celosvetovej úrovni sa uskutočňuje v rámci OSN prostredníctvom Valného zhromaždenia, zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady, Komisií, ako i prostredníctvom špecializovaných agencií systému OSN.

Koordinácia národných aktivít – Medzinárodné roky a dekády vyhlásené OSN
Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo rok 1999 za Medzinárodný rok starších a rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov, v ktorých MPSVR SR bolo hlavným koordinátorom národných aktivít.

Dekády OSN:

- Tretia dekáda boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii (1993-2003)
- Medzinárodná dekáda kultúry mieru a nenásilia pre deti sveta (2001-2010)
- Dekáda OSN výchovy k ľudským právam (1995-2004)
- Dekáda OSN pre odstránenie biedy (1997-2006)
www.un.org (OSN)
www.unicef.sk (Detský fond)
www.undp.sk (Rozvojový program)
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.