referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Pojmový aparát sociológie
Dátum pridania: 10.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 171
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Kultúra
- bežne sa zvykne stotožňovať s umením, no sociológia chápe pod pojmom kultúra výsledky ľudskej činnosti (materiálne a nemateriálne)
- kultúra = všetko, čo odlišuje ľudí od zvierat
- kultúra je špecifický ľudský spôsob organizácie, uskutočňovania a rozvoja činnosti, ktorá je objektivovaná v materiálnych i nemateriálnych výsledkoch

1. materiálna kultúra (predmety zhotovené alebo upravené ľudskou činnosťou), napr. notový zápis, rozprávková kniha, CD, mechanické stroje, budovy, vyťažené nerasty

2. duchovná kultúra:

a) kultúrne hodnoty – predstavy, názory, ktoré sa ľudia snažia dosiahnuť, vystupujú ako ideály (napr. ideál dobra), tvoria súčasť morálnych a náboženských doktrín
- rôzne kultúry uznávajú rôzne, niekedy protichodné hodnoty (napr. ospravedlňovanie zabíjania v mene dosahovania vyšších hodnôt

b) kultúrne normy – pravidlá, vzory správania sa, ktoré regulujú vzťahy v spoločnosti
- kodifikované normy – predpisy, nariadenia, zákony, kódexy, ich dodržiavanie je sankcionované (tresty a odmeny)
- nekodifikované normy – zvyky a tradície, na ich dodržiavanie dohliada verejná mienka

c) symboly – slová, gestá, predmety, symboly môžu byť verbálne (jazyk) a neverbálne (gestá – bozk, podanie ruky; piktogramy,...)
- uľahčujú nám komunikáciu a všetci členovia jedného sociokultúrneho systému im rozumejú rovnako
- k symbolom zaraďujeme aj štátne symboly – znak, vlajka, hymna, pečať
- aj umenie zaraďujeme k symbolom
- rôzne symboly vyjadrujú to isté v rôznych kultúrach alebo niečo úplne iné

d) systém názorov, poznatkov a teórii – o prírode, spoločnosti
·vedecké poznatky
·bežné vedomosti ľudí, ale i historická skúsenosť ľudstva, ktoré je obsahom porekadiel a prísloví
·ideológia, ktorá tvorí systém tvrdení, teórii, ktoré vyjadrujú záujmy určitej sociálnej skupiny; spája ľudí, mobilizuje ich aktivitu, určuje ich pravidlá správania sa

e) sociálne organizácie a inštitúcie – vzdelávacie, rodinné, náboženské, vojenské, ekonomické
- organizácie sú sociálne skupiny tvorené ľuďmi, ktorí sa určitým spôsobom správajú
- inštitúciou označujeme spôsob, akým sa uskutočňuje určitá činnosť v organizáciách

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.