referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Deviácia a soc. kontrola, organizácie, byrokracia
Dátum pridania: 08.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 029
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Sociálna kontrola
- tvorená všetkými sociálnymi mechanizmami, ktoré majú zabezpečiť poriadok a bezpečnosť spoločnosti
- je to proces, prostredníctvom ktorého si spoločnosť ako celok alebo jednotlivé soc. skupiny (škola, nemocnica...) vynucujú konformné správanie
- patria sem aj sankcie, prostredníctvom ktorých sa správanie vynucuje
- väčšina populácie sa správa konformne, čiže prijíma za svoje tieto normy
- v takomto prípade platí sebakontrola; tí, ktorí neprijali soc. normy – uplatňuje sa voči nim soc. kontrola:
a) formálna – oficiálny tlak na dodržiavanie noriem správania sa, je typická pre veľké soc. skupiny, dohliada sa na dodržiavanie noriem prostredníctvom nariadení, zákazov, príkazov a zákonov
- zároveň sú sformované orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie poriadku (polícia) a sú vypracované formy, ktoré vynucujú dodržiavanie poriadku
b) neformálna – neoficiálny tlak zo strany skupiny, ktorá nás núti dodržiavať normy
- najvýraznejšie je to vidieť na tlaku verejnej mienky
- tlak vo forme sankcii – odmeny, ocenenia, pochvaly a tresty, zahanbenia, výsmech, odsudzovanie, pokarhanie

Organizácie
- veľké sekundárne formálne soc. skupiny
- formálne soc. skupiny vznikajú za určitým cieľom, majú presne vymedzenú štruktúru, hierarchické usporiadanie statusov a rolí, vzťahy sú tu viac neosobné, komunikácia je sprostredkovaná
- neformálne soc. skupiny nemajú presne vymedzené statusy a role, vzťahy sú osobnejšie, bližšie, komunikácia je bezprostredná
- sociológia rozlišuje niekoľko druhov organizácii podľa oblastí života, v ktorých pôsobia: politické (politické strany a združenia), ekonomické (banky, akciové spoločnosti, firmy), vzdelávacie (škola), náboženské (cirkvi a sekty), mládežnícke (skauting)
- podľa spôsobu získavania členstva a podľa spôsobu uplatňovania kontrolnej činnosti je rozdelenie organizácii:
a) dobrovoľné
- ľudia sa dobrovoľne združujú do týchto organizácii, uspokojujú si svoje potreby, sebarealizujú sa
- silný pocit spolupatričnosti, bezprostredná komunikácia, postačí tu sebakontrola
- cirkevné organizácie, záujmové organizácie
b) donucovacie - nedobrovoľné
- členmi sa ľudia stávajú buď z nevyhnutnosti alebo z donútenia
- psychiatrické, protialkoholické liečebne, väznice, armáda, nápravno-výchovné zariadenia (polepšovne)
- kontrolná činnosť sa realizuje formálne, opiera sa o sankcie
c) utilitárne
- tvoria medzistupeň medzi dobrovoľnými a donucovacími organizáciami
- ľudia sa stávajú ich členmi, lebo je to pre nich prospešné
- školy, univerzity, zamestnanie, obchodné komory
- človek má z ich členstva zväčša materiálny úžitok
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.