referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Deviácia a soc. kontrola, organizácie, byrokracia
Dátum pridania: 08.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 029
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Byrokracia
- každá organizácia je usporiadaná byrokraticky – sú v nej presne vymedzené statusy a roly, deľba práce a koordinácie, činnosti
- v sociológii pojem byrokracia označuje štruktúru organizácie, jej hierarchické usporiadanie
- sú v nej presne stanovené pravidlá, predpisy, činnosti, deľba práce, kariérny postup, je to spôsob fungovania organizácie
- Max Weber hovoril o tom, že byrokracia vzniká v dôsledku racionalizácie sociálneho konania s cieľom sprehľadniť činnosť
- sformuloval typ ideálnej byrokratickej organizácie, v ktorej je vymedzená deľba práce, špecializácia tak, aby každý člen organizácie zastával funkciu, ktorá zodpovedá jeho kvalifikácii, sú presne vymedzené práva a povinnosti
- hierarchické usporiadanie organizácie – súvisia s ním kompetencie a zodpovednosť
- kompetencie sú určené presne pravidlami a predpismi
- dôležitým znakom je aj odborná kompetentnosť, ktorá zohráva rozhodujúcu úlohu pri obsadzovaní pozícii, je spojená s kvalifikáciou
- v organizácii dominujú pravidlá a predpisy nad osobnými vzťahmi, názormi
- kariéra, odmeňovanie a povyšovanie, by sa malo realizovať na princípe zásluhovosti a kvalifikácie
- formalizovaná komunikácia znamená, že info aj komunikácia medzi členmi sa realizuje prostredníctvom záznamov, zápisníc, oznamov
- Weber zdôrazňoval formálne usporiadanie organizácie, ale v skutočnosti v nej vznikajú neformálne osobné vzťahy
- keďže je organizácia soc, skupinou inou ako ostatné soc. skupiny, tak aj ona je výsledkom soc. interakcie, preto v nej nie je možná úplná formalizácia

Nedostatky byrokracie
1. dehumanizácia
- členovia organizácie sa odcudzujú cieľom a poslaniu, pre ktoré vznikla
- hrozí jej, že bude samoúčelnou, hrozí zákon oligarchie (vláda jednej skupiny ľudí)
- niekedy si táto skupina vytvára vlastné neformálne pravidlá, ktoré môžu mať negatívny charakter (korupcia, úplatkárstvo...)

2. nadbytočnosť – plytvanie
- sformuloval Parkinson - počet úradníkov a množstvo práce navzájom vôbec nesúvisí, poukazuje na rast podriadených organizácii
- Parkinsonov zákon znie, že práca sa rozrastá do takej miery, aby vyplnila čas, ktorý je k dispozícii na jej plnenie
- v konečnom dôsledku organizácia dospeje do štádia, kedy nie je schopná plniť ciele, pre ktoré vznikla

3. trénovaná neschopnosť
- poukázal na ňu Merton – ciele organizácie sa nedosahujú, existujú pravidlá a predpisy, ktoré treba bezmyšlienkovite dodržiavať a ak chýba predpis, treba nekonať
- pravidlá ako prostriedok na plnenie cieľov sa menia na cieľ samotný
- takáto zmena činnosti na samoúčelný rituál (obrad), ktorý stratil svoj pôvodný zmysel, sa nazýva byrokratický ritualizmus

4. nekompetentnosť
- Lawrence J. Peter – organizácie nie sú schopné zabezpečiť výber osôb do jednotlivých pozícii na základe ich schopností
- Peterov princíp – zbyrokratizovanú organizáciu povyšuje svojich členov na základe ich výkonu v nižších pozíciách

5. invencia byrokracie
- tendencia pretrvávať v nezmenenej podobe aj po zmenách príslušného sociálneho prostredia
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.