referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Amerikanizácia Európy
Dátum pridania: 08.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: DRUH87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 539
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
1. Úvod

Vybrali sme si tému amerikanizácia Európy. Táto téma nás zaujala z niekoľkých hľadísk. Je to aktuálna téma, ktorá ešte nebola dokumentovaná v takom rozsahu ako iné historické obdobia alebo udalosti. Je to však aj téma, ktorá sa dotýka i Slovenskej republiky, a tak nám je bližšia. Naším cieľom je objasniť amerikanizáciu v Európe, príčiny jej vzniku a porovnať krajiny a pomery v nich najmä z hľadiska historického vývinu, geografickej polohy, ale aj mentality ľudí. Z historického hľadiska sme do úvahy brali najmä Francúzsko a Veľkú Britániu, neskôr samozrejme Spojené štáty americké (ďalej len USA), ale aj Zväz sovietskych socialistických republík (ďalej len ZSSR). Amerikanizáciu na Slovensku spomíname len okrajovo. Neponúkame žiadne riešenia pretože si myslíme, že žiadne účinné riešenia tu zatiaľ nie sú. Naším riešením je spracovanie tejto témy ako takej.

2. Vlastná práca

2.1. Čo je amerikanizácia

Amerikanizácia je dodávanie, dodanie amerického rázu; prispôsobovanie americkému prostrediu alebo aj americkému spôsobu života (Petráčková V., Kraus J. a kol. Slovník cudzích slov. prvé vydanie. Banská Bystrica: 1997. ISBN 80-200-0497-1).
Táto definícia je presná, snáď by sme k tomu pridali len to, že prispôsobovanie musí nastať po určitom vplyve, čiže amerikanizácia je vplyv amerického štýlu a následné prispôsobovanie sa. Slovníky neuvádzajú termín poameričťovanie, hoci poeurópšťovanie je v slovníkoch bežný výraz. Amerikanizácia je horúca téma súčasnosti nielen v Európe, ale takmer na celom svete. Vplýva na jedinca tak ako aj na politiku hociktorého štátu Európy. Berúc do úvahy obrovskú silu médií a množstvo distribuovanej americkej produkcie (piesne, klipy, ale hlavne filmy), je to zákonitý dôsledok. Bežnému občanovi je takto ukázaný americký životný štýl. Pokiaľ to nie je obsahom diela sprievodným faktorom je výrazný oznam, že ide o americkú produkciu.
V stručnosti k prejavu amerikanizácie vo svetovej politike môžeme uviesť fakt, že všetky štáty sveta a ich politici sledujú uprene oficiálne názory USA na jednotlivé témy a až následne zverejňujú svoje vyhlásenia. Je to v dnešnej dobe logické, vyplýva to zo sily USA. Táto situácia sa podľa našich predpokladov dlhší čas meniť nebude.

2.2. Počiatky amerikanizácie

Na Ameriku sa už od osídľovania alebo možno od roku
vyhlásenia nezávislosti (1776) upierali oči Európy plné
očakávania. Jedni ju zatracovali z toho hľadiska, že toľko kultúr ťažko môže nájsť spoločnú reč pri hľadaní cesty ako viesť štát. Druhí v nej videli budúcnosť, v prvom rade ako zdroja nerastných surovín, a neskôr i z hľadiska jednotlivca. Čakali niečo nové – šancu pre občana. Napriek rozdielnym názorom zo situácie vyplývalo heslo: „Amerika, ukáž, čo vieš!“
Európania dali Amerike šancu. Svet čakal, čo Amerika dosiahne a kam sa dostane. Amerika ako šanca pre utečencov z Európy využila príležitosť a svetu ukázala svoju silu. Pritom ale mala niekoľko výhod. Jednou z nich bolo, že pri svojom vývine ako štátu nemusela opakovať chyby, ktoré európske krajiny mali už dávno za sebou, napr. systémy: rodové zriadenie, feudalizmus, absolutizmus a p. Bola od tohto ušetrená a teda nestrácala čas a išla dopredu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.