referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Práva a povinnosti rodičov v duchu ľudských práv
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Besna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 336
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Ak je maloletý rodič schopný a má možnosť plniť voči svojmu dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je povinný toto výživné svojmu dieťaťu poskytovať.

Jednotlivé rodičovské práva a povinnosti

VÝCHOVA
O výchovu detí sa starajú v nerozlučnej jednote rodičia, štát a spoločenské organizácie. Rodičia teda nie sú jedinými výchovnými činiteľmi. Aby rodičia mohli riadne plniť právo a povinnosť vychovávať svoje dieťa:
· majú zásadné právo mať dieťa u seba, vo svojej priamej osobnej starostlivosti
· majú celý rad prostriedkov (určujú miesto pobytu dieťaťa, dozerajú na dieťa, používajú vhodné pedagogické prostriedky – zákazy, prípadne aj tresty, určujú povolanie dieťaťa).
Rodič je však povinný vychádzať z toho, že rozhodujúci je záujem dieťaťa, ak je v konkrétnych smeroch v súlade so záujmami spoločnosti.
Do rámca výchovného pôsobenia sa zvyčajne zahŕňa aj povinnosť osobnej starostlivosti o dieťa. Umožňuje to matkám malých detí, aby sa počas materskej dovolenky mohli naplno osobne venovať dieťaťu.
Rodičia sú za výchovu svojich detí zodpovední spoločnosti, a z toho vyplýva, že svoj podiel na výchove nemôžu preniesť na ostatné výchovné činitele, alebo sa na ne len spoliehať, a preto zanedbávať svoje povinnosti. Zároveň však rodičia majú právo a povinnosť aktívne spolupracovať so všetkými ostatnými, ktorí sa zúčastňujú na výchove detí.
„Nevlastný rodič“ t.j. manžel rodiča má iba povinnosť pomáhať pri výchove dieťaťa.

ZASTUPOVANIE DIEŤAŤA
Maloletí nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preto potrebujú, aby právne úkony, na ktoré nie sú spôsobilí, urobil za nich ich zákonný zástupca. Zákon o rodine zveruje rodičovi toto právo ako ďalšie významné rodičovské právo. Má ho len rodič, ktorý ma spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Preto maloletý rodič nemôže byť zákonným zástupcom svojho dieťaťa.
Právo a povinnosť rodičov zastupovať svoje maloleté deti zaniká plnoletosťou detí.

SPRÁVA VECÍ DIEŤAŤA
Rozumie sa tým predovšetkým správa majetku dieťaťa a hospodárenie s jeho výnosom. Keď však rodičia urobia v rámci svojho práva správy majetku dieťaťa také opatrenie, ktoré presahuje rámec bežnej správy majetku (napr. chcú predať nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je dieťa), potrebujú na takýto úkon schválenie súdu.

URČENIE MENA A PRIEZVISKA DIEŤAŤA
PRIEZVISKO určia jeho rodičia:
· ak sú manželmi v súvislosti s vyhlásením, ktoré urobia pri uzavieraní manželstva
· ak nie sú manželmi, určia priezvisko dohodou a oznámia to národnému výboru poverenému viesť matriky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.