referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Práva a povinnosti rodičov v duchu ľudských práv
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Besna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 336
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

študent vyčerpal všetky možnosti pokračovať v štúdiu podľa študijných predpisov, treba vychádzať z toho, že svoje štúdia skončil a všeobecne nadobudol schopnosť sa živiť.
Sú prípady, že dieťa nikdy nenadobudne schopnosť samo sa živiť. Ide o deti postihnuté vážnou telesnou chybou alebo duševnou chorobou. Vtedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov až do smrti dieťaťa.
· Rozsah vyživovacej povinnosti je určený tak, aby sa odôvodnené potreby detí uspokojovali na takej úrovni, aká zodpovedá celkovým možnostiam a schopnostiam rodičov. Medzi rodičmi a ich deťmi má platiť zásada rovnakej životnej úrovne. Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých životných potrieb dieťaťa, najmä stravovania, ošatenia, bývania, kultúrneho vyžitia, vzdelávania, športovania atď.

RODIČIA MAJÚ PRÁVO NA VÝŽIVNÉ OD DETÍ.
Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú. Pokiaľ dieťa žije v spoločnej domácnosti s rodičmi a má príjmy z vlastnej práce, je povinné prispievať aj na úhradu spoločných potrieb rodiny. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí. Pre určenie rozsahu slušnej výživy je rozhodujúca celková konkrétna situácia rodiča odkázaného na výživu, najmä však jeho vek, zdravotný stav, schopnosť obstarávať si prostriedky potrebné na živobytie a pod.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.