referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Náboženstvo starovekého Egypta
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jurij
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 709
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Náboženstvo starovekého Egypta je jedným z najdôleži-tejších aspektov, ktoré sú potrebné pre chápanie histórie a kultúry Egypta. „All manifestations of cultural and sociallife were so deeply permeated with religious ideas that an understanding of Egyptian culture is impossible without an understanding of Egyptian religion, and vica versa“ Všetky prejavy kultúrneho a sociálneho života boli tak hlboko prepojené a náboženskými predstavami, že pochopenie egyptskej kultúry je nemožné bez pochopenia egyptského náboženstva a naopak.
Egyptské náboženstvo sa stalo známym hlavne vďaka obrovskému množstvu svojich bohov, ktorých sa počas približne 3000 rokov trvania egyptského náboženstva objavilo okolo 2500. Tento veľký počet bohov sa nedá určiť len ako dôsledok pravekého animizmu, ktorý by ich pomocou personifikácie transformoval, keďže väčšina bohov vznikla až v období Egypta.
„S jedinou krátkodobou výjimkou neúspěšné reformy Amenhotepa IV. (Achnatona) to bylo vnitřne velmi ruznorodé a tolerantní polyteistické náboženství“ Aj napriek svojej značnej tradičnosti a stálosti prešlo egyptské náboženstvo pomerne zložitým vývojom. Jeho poznávanie je komplikované hlavne kvôli veľmi nerovnomernému zachovaniu prameňov, keďže mnohé chrámy a hieroglyfy boli zničené, či už počas prechodových období alebo počas vlády rôznych faraónov, takže väčšinu bohov poznáme po mene, vieme v akom boli vzťahu s ostatnými bohmi a aká bola ich funkcia, ale už samotné mýty viažuce sa k jeho existencii sú zväčša neúplné. „It is true that the innumerable religious texts which have survived often allude to mythological occurences. The full stories themselves, however, are almost never set down, for they were known to every early Egyptian and handed down from generation to generation by word or mouth alone.“ Je pravdou, že veľmi veľa náboženských textov, ktoré sa zachovali sa často zaoberá mytologickými javmi. Ale komplexné mýty neboli nikdy zachytené, keďže ich poznal každý Egypťan a z generácie na generáciu sa predávali ústne.
A tak sú archeológovia a historici odkázaní na neúplné texty, ktorých pochopenie je veľmi ťažké, keďže hieroglyfy sú mnohovýznamové. Personifikácie, prirovnania a asociácie, ktoré používali starovekí Egypťania sú postavené na úplne inej logike ako používa súčasná doba. Priepasť 3000 rokov a úplne rozdielnych kultúr nám prakticky znemožňuje spolu s ostatnými vplyvmi pochopiť pohľad starovekých Egypťanov na ich bohov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Náboženstvo starovekého Egypta SOŠ 3.0041 1211 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.