Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základná ekonomická orientácia

Ľudské potreby znamenájú pocit nedostatku. Uspokojujú sa s potrebou statkov. Statky predstavujú všetko to, čo slúži na uspokojovanie potrieb, sú výsledkom prírodných alebo výrobných procesov. Voľných statkov je dostatok, vzácne statky existujú v obmedzenom množstve. Služby sú činnosti, ktorými sa uspokojujú potreby ľudí. Stupeň uspokojovania potrieb závisí od toho, aké majú ľudia možnosti.

Ak sú ich možnosti obmedzené, nemôžu uspokojiť všetky svoje potreby. Preto ich uspokojujú podľa poradia dôležitosti, aké im pripisujú. Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je vytvoriť výrobky a služby na uspokojovanie potrieb. Opakujúca sa výroba sa nazýva reprodukciou. Vstupy výrob-výrobné činiteľe-členíme na:prírodné zdroje, prácu a kapitál. Sú obmedzené (vzácne) a majú alternatívne použitie. Výsledkom výroby sú výstupy výroby, ktorými môžu byť buď spotrebné statky, alebo kapitálne statky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk