referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Organizácie a komunity
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 324
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Organizácia – veľká, formálna, sekundárna a spolupracujúca
-sociológovia rozlišujú O podľa: 1. oblasti života v spoločnosti, v ktorej pôsobia – politické - polit.strany
ekonomické - akciove spoločnosti, banky
vzdelávacie - školy
zdravotnícke nemocnice
náboženské – církvi
2. podľa spôsobu nadobúdania členstva a spôsobu kontroly organizácii nad svojimi členami:
a/ dobrovoľné – ženské, mládežnícke, záujmové O
-členovia vstupujú do nich pre uspokojenie svojich potrieb a za členstvo nedostávajú nijaku odmenu
-kontrolnym mechanizmom u nich je sebakontrola
-hodnoty a normy uznávajú na základe toho, že sa snimi stotoťňujú
b/ donucovacie – väznice, ústavy pre duševne chorých, armáda
-členstvo proti ich vôli na základe prinútenia
-členovia sa nestotožňujú s hodnotami a normami
-kontrolnym mechanizmom je formálna kontrola opierajúca sa o odmenu a trest
c/ utilitárne –/ prospešné , užitočné/ - tvoria medzistupeň medzi dobrovoľnými a donucovacimi, ľudia sa stávajú členmi takýchto organizácii najčastejšie preto, lebo im to prináša nejaky úžitok – odmena, plat,, možnosť podnikať
-členstvo nie je úplne dobrovoľné ani nedobrovoľném /člověk nemusí byť zamestnancom, študentom – nikto ho k tomu nenúti, ale vo vlastnom záujme sa ním stáva/
-při kontrole svojich členov O používajú kombináciu sebakontroly, formálnej i neformálnej kontroly

Všetky O sú usporiadané byrokraticky.
Byrokracia – je štruktúra O, ktorú charakterizuje špecializácia a deľba práce, hierarchické usoporiadanie statusov a rolí, odmeňovanie, povyšovanie podľa zásluh.
B – spôsob usporiadania činnosti, spôsob fungovania O.
Ideálna byrokracia - znaky
1.deľba práce členov daná presným vymedzením práv a povinností
2.hierarchické usporiadanie pozícií na základe kompetencií
3.kompetencie, zodpovednosť a vzťahy medzi pozíciami sú vymedzené pravidlami
4.dominancia pravidiel a predpisov nad osobnými pocitmi, názormi
5.kvalifikácia – potrebná na zastávanie konkrétnej pozície
6.odmeňovanie a povyšovanie na základe kvalifikovanosti a záslužnosti
7.formalizovaná komunikácia – pravidlami presne vymedzené spôsoby rozhodovania, informovania

Komunita – je skupina ľudí žijúca a spolupracujúca na jednom území, ktoré tvorí základ
-tam členovia uskutočňnujú svoje každodenné činnosti
-odohráva sa tam najväčšia časť ich života
-pre K je charakteristická sociálna inštitúcia – susedstva
-K: mestské – neosobné vzťahy, veľasociálnych rolí, prevaha formálnej sociálnej kontroly nad neformálnou
-Rozvinutá deľba práce
-Veľká hustota osídlenia
Vidiecke – z mnohých stránok opačný typ komunity, má menší počet obyvateľov, nižšia hustota
-členovia sú sociálne rovnorodejší
-prevládajú osobné vzťahy a neformálna sociálna kontrola
Na základe rozlišovania tradičnej a modernej spoločnosti: tradičné
Komunita modernej spoloč.
 
Podobné referáty
Organizácie a komunity GYM 2.9860 469 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.