referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Pojmy filozofia: Logos arche
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 320
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
pojmy filozofia, mýtus, logos a arché
-pojem filozofia sa najčastejšie prekladá ako láska k múdrosti
-slovo pochádza z gréčtiny – filein znamená milovať, sofia znamená múdrosť,vyššie vedomie, kt. zahrňa cnosť a umenie žiť
-sofos je ten, kt.je zdatný vo svojom povolaní i v živote, predovšetkým ten, kto je „múdry“
-pojem filozof ako milovník múdrosti začal používať Pytagoras a Hearakleitos z Efezu, ale až Sokrates mu dal význam, kt.pretrval až dodnes
-v Platónových dialógoch /vedie ich Sokrates/ vystupuje ako láska k múdrosti, k pravde, dobru a kráse
-práve antickí myslitelia sa pokúsili:
-1. o prvý filoz.výklad sveta prostredníctvom pojmov
2. hľadali prvopočiatok všetkých vecí
3. zaoberali sa problematikou bytia – existencia sveta i možnosti poznať ho
Filozofia sa utvára ako pojmové poznanie na rozdiel od mýtického myslenia

Mýtus – je jeden z prvých spôsobov, akým človek vyjadroval svoj vzťah k svetu.
-je to anonymný príbeh o pôvode bohov, sveta, človeka. o usporiadaní všetkých vecí, ktorý sa zachováva tradíciou.
-Mýtické myslenie sa prenáša pomocou obrázkových predstáv /mýtus=predstava/
- Mýtický obraz sveta nerozlišuje medzi fantastickým a reálnym, nadprirodzeným a prirodzeným
-v chápaní javov sa prejavuje antropomorfizmus / ľudské vlastnosti sa pripisujú prírodným javom, hylozoizmus,/oživovanie, všetky veci prírody žijú a cítia/ a sociomorfizmus / stotožňovanie spoločnosti a prírody, všade platia spoločné pravidlá/

Logos - veda /pojmy/
-PRE Sokrata sa začalo filozofovanie uvedomením si, že nič nevie „Viem, že nič neviem“
-V tomto štádiu myslenia si človek uvedomuje svoju nevedomosť a tá ho ženie k ďalšiemu poznaniu, k múdrosti, ktorá je skrytá za skúsenostným poznaním
-Túto cestu poznania označujeme ako prechod od MYTU k LOGU /od predstáv k pojmom/
-myslenie sa orientuje na odhaľovanie skrytej jednoty veci tohto svet, na podstatu tých vecí, vzťahov konania a na a na schopnosť vidieť problémy v súvislostiach
-v antickom Grécku filozofia .zahrňala takmer celé poznanie.
-Toto poznanie Aristoteles rozdelil na 3 skupiny:
Teoretické – pojednávalo o bytí jeho častiach a príčinach /fyzika, botanika, zoologia, matematika, metafyzika/
Praktické – skúmalo oblasť ľudského konania / politika, etika , stratégia a rétorika/
Poetické – sledovalo tvorivosť človeka pri uskutočňovaní niečoho krásneho
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.