referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Empirizmus a racionalizmus
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 741
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

-nový kapitalistický výrobný spôsob
-buržoázia sa mení na samostatnú triedu – opozícia proti feudálnej triede
-buržoázie v Holansku, Anglicku – podmienky pre rozvoj vedy i F
-revolúcia aj v spoločenskom poriadku i duchovnom živote
-vo F: učenci sa zaoberali aktuálnymi problémami – skúmanie prírody poznávanie a odhaľovanie hmotného sveta – nie poznanie pre poznanie , ale poznanie pre praktické využitie
-kľúčovou disciplínou – teória poznania
-ideálom poznania – matematika – vďaka nej vzniká nový F a metafyzický pohľad na svet – celý vesmír od atómov po planéty tvorí uzavretý mechanický systém, nemenný, pohyb určujú zákony klasickej mechaniky
-nové metódy – dedukcia – indukcia/empirická metóda/
-dve línie vývoja F:

1 .racionalizmus – filozofický prístup, ktorý vyzdvihuje rozumové schopnosti a poznanie človeka. Človek je schopný postihnúť celú skutočnosť /prárodu, spoločnosť, i seba samého/
predstaviteľmi – Descartes, Spinoza, Leibniz

2. empirizmus – filoz. Prístup, ktorý považuje pociťovanie a zmyslovú skúsenosť za najpodstatnejšie východisko poznatkov o skutočnosti. Zmyslová skúsenosť – základ všetkého poznania.
Predstavitelia – Bacon, Locke, Berkeley, Hume

EMPIRIZMUS
Francis BACON – zakladateľ novovekého empirizmu, praotec anglického materializmu a modernej experimentálnej vedy.
-celá jeho kariéra je spätá s vysokou politikou vtedajšieho Anglicka
-zažil vzostupy i pády – po obvinení z úplatkárstva bol odsúdený na strátu všetkých úradov , peňažný trest a krátke väzenie /3 dni/
-pri jednom z experimentov , keď zisťoval konzervačné účinky snehu na mäso prechladol a onedlho zomrel
-dielo – Veľké obnovenie vied
-Bacon sa orientoval hlavne na skúmanie prírody a správnej metódy bádania
-Za najsprávnejšiu považoval metodu – indukciu skúmanie od jednotlivého ku všeobecnému /od jednotlivého faktu- vnímaného zmyslami- ku všeobecnému/
-Nie je to len opisovanie zmyslových dát, ale je to pozorovanie a porovnávanie a experimentovanie

Chápanie idolov:
-Meradlom pravdivosti výsledkov je skúsenosť, ale len za určitých predpokladov
- Z procesu poznania treba vylúčiť falošné predsudky, ilúzie, omyly. Ktoré nazval – idoly
-idoly –sú prekážky, ktoré bránia rozumu prístup k pravde
-4 druhy idolov – omylov:
idoly kmeňa – prekážky spôsobené príslušnosťou človeka k ľudskému rodu
idoly jaskyne – sú omyly človeka nadobudnuté výchovou, vzdelaním a záujmami
idoly trhu – vznikajú zo vzájomného dorozumievania sa medzi ľuďmi
idoly divadla - spočívajú v nekritickom preberaní názorov autorit ,/nie sú vrodené /
-dielo – Nová Atlantída – je utopistický ideál spravodlivej spoločnosti, kde sa majú racionálne využívať vedecké poznatky a technické vymoženosti
-veda môže pomáhať pri rozširovaní produkcie výroby – a tým zvyšovať blahobyt občanov
-Nová Atlantída je obraz hospodársky rozkvitnutej spoločnosti, v ktorej je život organizovaný Šalamunovým domom /predobraz akademii vied/
-Hoci projekt Veľkého obnovenia vied Bacon nedokončil, jeho význam je v tom, že zdôvodnil potrebu novej metódy a chápania vedy

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.