referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Horizontálne a vertikálne rozdelenie štátnej moci
Dátum pridania: 02.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 668
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
HORIZONTÁLNÉ A VERTIKÁLNE ROZDELENIE ŠTÁTNEJ MOCI

- vymedzuje kompetencie, efektívny výkon štátu a vzájomnú kontrolu proti zneužívaniu moci
- s myšlienkou rozdeliť moc prišli J. Locke, Ch. Montesquieu – upozornili na nebezpečenstvo sústredenosti moci v rukách jedného panovníka alebo politickej sily
- podstatou horizontálneho delenia je rozdelenie centra moci na tri zložky:
Zákonodarnú - legislatívnu
Výkonnú - exekutívnu
Súdnu – jurisdikciu

Zákonodarná moc – určuje normy správania sa všetkého, čo je v štáte
- má právo kontrolovať vládu, ustanovovať a odvolať ju, ako aj ustanoviť súdnu moc
- zákonodárnou mocou je parlament – jednokomorový – dvojkomorový /rozdiel je v dlžke funkčného obdobia, v spôsobe dosadzovania do funkcií, v kompetenciách/
- v demokratických štátoch je parlament zväčša dvojkomorový – jedna komora má zákonodarnú moc a zodpovedá sa voličom, druhá – kontroluje prvú, aby pri tvorbe zákonov nepoškodila žiadnu časť štátu
- funkčné obdobie – 3 – 5 rokov
SR – má jednokomorový parlament
- parlament je kolektívny orgán štátnej moci – jedinec sa v ňom nepresadí, rozhoduje názor väčšiny – nadpolovičnej, dvojtretinovej, trojpätinovej
- úlohy a právomoci parlamentu: 1. prijíma, mení, dopĺňa ústavu
2. prijíma, doplňa mení zákony
3. schvaľuje štátny rozpočet
4. schvaľuje program vlády
5. ratifikuje medzinárodné dohody
6. menuje sudcov

Výkonná moc –
exekutíva je vláda
- najvyšší orgán výkonnej moci, je nadriadený ministerstvám a iným úradným i miestnym orgánom verejnej správy
- skladá sa z predsedu a ministrov
- vzniká ako výsledok parlamentných volieb alebo výsledok priamych volieb hlavy štátu /USA/

Úloha vlády:

1. uvádza rozhodnutia parlamentu do života
2. vypracováva a predkladá parlamentu programové vyhlásenie - na schválenie
3. pripravuje návrhy zákonov v súlade s programom vlády
4. vytvára vhodné organizačné podmienky na realizáciu občianskych práv a slobôd
5. stará sa o bezpečnosť občanov
6. vytvára vhodné medzinárodné prostredie

Vláda je zbor ministrov na čele s predsedom
- počet členov vlády určuje buď premiér, al. parlament /u nás/

K výkonnej moci patrí aj – prezident – kompetencie:
- uzatvára medzinárodne zmluvy
- zastupuje štát navonok
- menuje štátnych funkcionárov
- je hlavný veliteľ vojsk

Čestné práva:
- používať prezidentskú stráž a štandardu
- zapožičiava štátne vyznamenania

Výsostné práva:
- vypovedá vojnu a dojednáva mier
- vyhlasuje výnimočný stav

Prezident – rozpúšťa parlament a udeľuje milosť
- možno ho voliť 3 spôsobmi: - priamo občanmi, voliteľmi, parlamentom

Súdna moc – úlohou je kontrolovať zákonodarnú aj výkonnú moc, podávať výklad ústavy a riešiť konflikty
- najvyššiu právomoc má ústavný súd / v krajinách kde nie je má túto právomoc najvyšší súd/
- členovia najvyšších súdov nesmú byť členmi politických strán /nezávislosť/


VERTIKÁLNE ROZDELENIE

- rozdelenie moci medzi jednotlivými štátmi /USA/ alebo u nás – rozdelenie moci medzi ústredné orgány štátnej správy a orgánmi miestnej samosprávy

Existujú tri modely:
Centralizovaný
Federalizmus
Konfederácia

Centralizovaný model – je sústredenie rozhodovacích právomocí na centrálne orgány
- centrum rozhoduje o všetkom – miestne orgány iba rozpracovávajú centrálny program, vlastnú politiku nevytvárajú

Federalizmus – môže mať dve podoby:
1. rozdelenie štátu na členske jednotky, ktoré majú vlastnú št. moc, ale rešpektujú spoločnú ústavu
2. zásadné obmedzenie centrálnej moci a prenesenie rozhodovacích právomocí až na úroveň obcí

Konfederácia - zväzok suverénnych štátov, ktoré vytvoria spoločné orgány štátnej moci s právomocami, na ktorých sa všetky štáty dohodli

Podľa realizácie vertikálneho delenia št. moci rozlišujeme štáty:
1. jednotné - unitárne
2. zložené
3. zväzy, spolky štátov
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.