referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Politický systém
Dátum pridania: 02.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
POLITICKÝ SYSTÉM

- je to systém politických subjektov spoločnosti a ich vzťahov /v oblasti politiky medzi štátnymi orgánmi, politickými a záujmovými organizáciami, nátlakovými skupinami/
- PS tvoria:

1. štát a štátne orgány
2. politické strany a hnutia
3. ekonomické nátlakové skupiny
4. neekonomické nátlakové skupiny
5. masmédia a iné inštitúcie
- z historického hľadiska rozlišujeme: primitívne dedičné, impéria, mestské štáty, feudálne štáty, centralizované byrokratické štáty a moderné PS

- podľa sociálno-ekonomických formácií sa PS delia na : prvotnopospoloná spoločnosť, otrokárska, feudálna, kapitalistická a socialistická spoločnosť

- z hľadiska delenia politickej moci poznáme PS : demokratické, autokratické, totalitné, menej rozvinuté


SUBJEKTY POLITICKÉHO SYSTÉMU

1. Štát a štátne orgány
- najdôležitejším v PS je štát a štátne orgány
- štruktúru systému štátnych orgánov tvoria:
- 1. orgány štátne správy – okresné a krajské úrady
- 2. orgány štátnej moci - vláda, parlament , súdnictvo
- 3. štátne inštitúcie - školy, SAV, FNM, Štatistický úrad SR
- 4. úradnícke osoby – pracovníci štátnej správy
- 5. ostatné zložky – polícia, armáda

2. Politické strany a hnutia
- prostredníctvom nich sa občania zúčastňujú na politickom živote spoločnosti
- občania majú právo zakladať politické strany /garantuje to Ústava SR – II.hlava, článok 29/
- PS a H vznikajú zaregistrovaním na MV SR pri splnení určitých podmienok:
1. návrh na registráciu môžu podať najmenej 3 občania starší ako 18 r.
2. stanovy a program strany
3. petíciu s podpismi aspoň 1000 občanov, ktorí si želajú vznik strany
- členom PS s právom voliť a byť volený môže byť občan SR starší ako 18 r.
- štát môže zakázať vznik niektorej strany – hnutia - keď porušujú ústavu a zákony, mravnosť a verejný poriadok. Zo zákona sú zakázane strany, ktoré hlásajú rasizmus, triednu alebo náboženskú nenávisť, fašizmus

3. Ekonomické nátlakové skupiny.
- sú to zoskupenia a združenia občanov, ktoré nechcu priamo vstúpiť do politiky, nestoja však mimo politiky
- združenia sa menia v politike na nátlakové vtedy ak chcú presadiť svoj cieľ – spájajú ich ekonomicko – existenčné záujmy:
1. výrobné združenia
2. pracovné organizácie
3. obchodná komora
4. poľnohospodárske združenia
5. profesné združenia
- azda najväčší vplyv majú výrobné združenia – vytvárajú materiálne hodnoty, uspokojujú potreby obyvateľov, daňami napĺňajú pokladňu
- vplyv na politiku majú aj odborové združenia, ktoré presadzujú záujmy profesne rôznych zamestnancov
- majú 3 možnosti ovplyvňovať politiku:
a/ vytvoriť dohodu s PS a tá dá do svojho programu presadzovanie ich záujmov
b/ rokovať s vládou /Kolektívna zmluva – výsledok/
c/ organizovať nátlakové akcie – štrajky, demonštrácie, mítingy
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Politický systém 2.9695 649 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.