referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
OSN - Organizácia Spojených Národov
Dátum pridania: 08.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: liska09
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 473
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Vznikla 24.10.1945.Počet zakladajúcich členov je 51,dnes ich je 180.Slovenská republika bola do OSN prijatá krátko po svojom vzniku v roku 1993.Vo Valnom zhromaždení OSN, ktoré sa schádza každý rok na svoje riadne (v krízových situáciách aj na mimoriadne)zasadania ,sú zastúpené všetky členské štáty na základe rovnosti hlasu. Rozhodnutia prijímané na týchto zasadaniach majú najčastejšie formu odporúčaní členským štátom.

Bezpečnostná rada OSN je najdôležitejším orgánom každodennej činnosti OSN. Prijíma závažné a pre členské štáty i záväzné rozhodnutia. Od samotného vzniku je v nej zastúpených 5 stálych členov (USA, Ruská federácia, Čínska ľudová republika, Veľká Británia a Francúzsko) a 10 tzv. nestálych členov. Činnosť mnohonárodného kolektívu pracovníkov OSN riadi generálny tajomník. Volí ho Valné zhromaždenie OSN, ktoré sa často označuje za „svetový parlament“. Základným dokumentom činnosti OSN je Charta, v ktorej sa všetky členské štáty zaviazali predovšetkým zabrániť opakovaniu vojen. Aj v súčasnosti zostáva zachovanie svetového mieru naďalej hlavným poslaním OSN. Vďaka oveľa pevnejším základom mieru sa môže OSN oveľa dôkladnejšie a s väčším účinkom sústrediť na medzinárodnú spoluprácu pri pomoci naj zaostalejším krajinám, pri odstraňovaní hladu, podvýživy, chorôb, negramotnosti, či dôsledkov živelných pohrôm. OSN podnecuje štáty spolupracovať aj v oblasti vedy, kultúry, športu, pri spoločnom výskume svetových zdrojov energie, nerastného bohatstva, pri ochrane životného prostredia, záchrane kultúrnych pamiatok atď. OSN vypracúva aj záväzné medzinárodné dohody a iné dokumenty, smerujúce k zastaveniu zbrojenia, pobáda členské štáty k mierovému riešeniu vzájomných sporov, vyžaduje od nich dodržiavanie základných ľudských práv i medzinárodných právnych noriem mierového spolunažívania.

Osobitnou sférou činnosti OSN sú jej mierové sily. Sú to vojenské jednotky, dobrovoľne zostavené viacerými štátmi. Sú umiestňované v oblastiach, ktoré si vyžadujú dozor nad presadením a dodržiavaním mierového usporiadania po zničujúcich ozbrojených konfliktoch. Tieto jednotky, nazývané aj „modré prilby”, v počte už takmer do 100 000 vojakov, musia pôsobiť už v mnohých krajinách. Podobne neoceniteľnú službu vykonáva OSN pri likvidácii dôsledkov vojnových konfliktov v mnohých krajinách prostredníctvom Úradu vysokého komisára pre utečencov. Ďalšou so zvláštnych oblasti účinkovania OSN je Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Haagu, ktorému môžu predkladať svoje nevyriešené spory rôzne krajiny.

Na pomoc všestrannej spolupráci členských štátov OSN vznikali špecializované medzinárodné organizácie. Ich činnosť vytvára pre rozvoj spolupráce v rozmanitých oblastiach spoločného záujmu členských štátov nevyhnutné podmienky.

Sú to: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru),sídli v Paríži; FAO(Food and Agricultural Organization – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo),sídli v Ríme; WHO(World Healt Organization – Svetová zdravotnícka organizácia),sídlo má v Ženeve; WMO(World Meteorological Organization – Svetová meteorologická organizácia),sídlo má v Berne; ILO(International Labour Organization – Medzinárodná organizácia práce),sídli v Ženeve; IAEA(International Atomic Energy Agency – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – MAAE),sídlo má vo Viedni; UNEP(United Nations Enviroment Program – Program Organizácie spojených národov pre životné prostredie),sídli v Nairobi; UPU(Universal Postal Union – Svetová poštová únia),sídli v Berne; WTO(World Trade Organization – Svetová obchodná organizácia).

 
Podobné referáty
OSN - Organizácia spojených národov GYM 2.9628 1678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.