referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Sekty
Dátum pridania: 12.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lazok
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 936
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 18.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 31m 30s
Pomalé čítanie: 47m 15s
 
ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE ?

Je zrejmé, že právo veriť podľa svojej voľby neoprávňuje človeka v mene tejto viery jednať bezohľadne a manipulovať iných, aby tomu verili tiež. Treba zdôrazniť, že ten, koho sa podarí psychicky zmanipulovať, to sám na sebe nespozná, pokiaľ mu to niekto iný nepomôže prehliadnuť a dostať sa z vplyvu sekty.

Psychická manipulácia je taký systém metód zaobchádzania s človekom, ktorý rozkladá jeho identitu. Identita človeka sa skladá z názorov, správania, spôsobu myslenia, citov a tvorí jeden usporiadaný celok. Vytvára sa dlhé roky v priebehu vývinu človeka vplyvom rodinného prostredia, výchovy, vzdelávania, priateľských vzťahov a slobodnej voľby v rozhodovaní. Podstatou psychickej manipulácie je taký spôsob zaobchádzania s človekom, ktorý v ňom vypestuje závislosť na danej skupine, zmení jeho správanie, potlačí samostatnosť rozmýšľania a slobodu jeho vlastného rozhodovania.

Psychická manipulácia sa sústreďuje na ovplyvňovanie správania, myslenia a cítenia.

Ovplyvňovanie správania

Ovplyvňovanie správania znamená v psychickej manipulácii predovšetkým zmeniť reálne prostredie, v ktorom človek žije - odievanie, stravu, režim spánku, prácu, ktorú vykonáva a väčšinu jeho doterajších zvykov.

Väčšina kultov preto predpisuje svojim členom veľmi prísny režim a presné pravidlá, ako majú žiť, s kým sa môžu stýkať, čo môžu čítať. Poveruje ich osobitnými úlohami a množstvom práce pre sektu - získavanie nových členov, ktorých nikdy nie je dosť, predajom rôznych vecí, aby získali finančné prostriedky pre sektu, ktorých tiež nikdy nie je dostatok, organizovanie podujatí, na ktorých sa šíri ich "pravda", účasť na školeniach sekty, ap. Takto sa im darí obmedzovať voľný čas a spánok členov, čo má za následok ich veľmi ľahkú ovplyvniteľnosť, pretože sú stále vyčerpaní.
Každý má jednať tak, ako ostatní členovia skupiny, čím sa narušuje individualita človeka. Každý kult má svoje vlastné rituály, ktoré predpisujú, ako sa správať v určitej situácii, a každý ich musí dodržiavať. Udržujú tak jednotu sekty a podporujú zdanie svojej výlučnosti ako vyberanej skupiny.

Napríklad Svedkovia Jehovovi neoslavujú narodeniny, Vianoce ani Veľkú noc. Nesmú zobrať do ruky zbraň, keby práve túto biblickú požiadavku naplnili iné náboženstvá asi by bol na svete mier. Jehovovi svedkovia nevolia ani nemajú potrebu vyjadriť príslušnosť k nejakej zástave alebo krajine. Nesmú dokonca prijať transfúziu krvi, ba ani v ohrození života seba alebo svojho dieťaťa. Avšak nedá sa povedať že ide o sektu v známom slova zmysle, nakoľko táto organizácia je na Slovensku štátom registrovaná. A to od marca roku 1993. Organizácie, ktoré sú sektami obyčajne nemajú štátom udelenú registráciu. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia má rovnaký právny a spoločenský štatút ako napríklad Katolícka cirkev V zmysle zákona sú teda Jehovovi svedkovia "štátotvorný" občania, a to nielen na Slovensku Navyše Jehovovi svedkovia nie sú, na rozdiel od Katolíckej cirkvi žiadnym spôsobom napojení na štátny ani regionálny Slovenský finančný rozpočet. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia si takto plne hradia svoje vlastné výdavky

Ovplyvňovanie myslenia

Ovplyvňovanie myslenia znamená v psychickej manipulácii dôkladnú prevýchovu členov novou náukou zhubného kultu a osvojenie si nového spôsobu vyjadrovania. Člen sekty nemusí myslieť, lebo ideológia sekty myslí za neho.

Pretože jazyk a reč sú prostriedkami myslenia, ovplyvňuje sa predovšetkým spôsob vyjadrovania. Dogma je vyjadrovaná zjednodušenými vetami, kultovnými frázami, výrazmi zrozumiteľnými len členom sekty. Stále sa opakujú rovnaké informácie, hovorí sa donekonečna o tom istom, tými istými slovami - o kultovnom učení a "pravde" sekty.

Kritické výroky o svojej sekte sú odmietané ako klamstvo, ktoré šíri diabol a nepriateľ sekty. Členovia sa učia blokovať svoje myšlienky tak, že kedykoľvek sa človek pristihne so "zlou" (rozumej kritickou) myšlienkou, má ju potlačiť a zahnať a obnoviť tak svoju duševnú rovnováhu. Len tak postupne dospeje k pravde.

Na usmerňovanie myslenia sa používajú rôzne metódy : sústredené modlitby, hlasné aj tiché recitácie, rozjímanie, meditácia, spev, každodenné opakovanie si pravidiel sekty, odriekanie mantry (zvuková formulka vyjadrujúca božstvo).

Sekta Hare Krišna napríklad vyžaduje odriekanie 16 slovnej mantry 1728 x denne. Keď si predstavíme, že je to 27 648 stále sa opakujúcich tých istých slov a na ich vyrieknutie potrebuje člen sekty asi 5 hodín denne, vidíme, že mu na svoje vlastné rozmýšľanie skutočne nezostane čas ani duševná sila.
Pravidlá kultu môžu byť vydané aj v knižnej podobe a človek si ich má každý deň prečítať (napr. 3x denne postupne každú kapitolu po 30 dní a ak jeden deň zabudne, musí sa vrátiť na začiatok). Takto sa pravidlá dostanú do podvedomia a stanú sa súčasťou novej identity človeka. Začne sa správať a myslieť podľa týchto pravidiel.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sekty SOŠ 2.9627 3786 slov
Sekty 2.9400 3108 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.