Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Budúcnosť Európy je v spolupráci a poznaní

1.mája 2004 sa Slovensko dostalo do EÚ. Európska únia predstavuje spojenie 15 štátov. Je to zoskupenie takých krajín, ktoré vďaka svojmu úspešnému hospodáreniu dokážu poskytnúť svojim obyvateľom také sociálne a existenčné výhody, ktoré sprevádzajú len vyspelé bohaté štáty.

Dnes sa mladí ľudia zaujímajú o širšiu budúcnosť, ktorá si väčšina z nich predstavuje v EÚ. Keďže bude človek schopný bez akýchkoľvek problémov cestovať po členských štátoch, bude aj svedkom inej kultúry na akú zatiaľ bol zvyknutý.

Formou poznania kultúr jednotlivých štátov EÚ sú aj výmenné pobyty – programy a ich účelom je , aby sme spoznali navzájom svoje krajiny. V našej škole boli študenti a učitelia napr. z Nemecka i Cyprusu. Niektorí študenti zo šamorínskych stredných škôl majú už za sebou výmenné pobyty so školami vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku.

EÚ je pre mladých ľudí neprekonateľnou historickou príležitosťou na lepšiu úroveň života, ale je aj nebezpečná, pretože umožňuje napríklad zocelenie drogovej siete v strednej a východnej Európe, rozsiahlu kriminalitu a hrubé správanie mládeže, podporu organizovanému zločinu ale aj poskytovanie dôvodov pre terorizmus zo strany rôznych sprisahancov, ktorý bojujú práve proti takémuto štýlu života tzv. vyspelého prvého sveta.

Usporiadaním veľkej zjednotenej EÚ sa vytvorí jeden osobitý kultúrny región , ktorý bude s pribúdajúcimi rokmi hodnotený ako jeden celok. Niektorí mladí ľudia si túto príležitosť ešte stále dostatočne neuvedomujú , možno aj preto sa nájdu taký , ktorý so vstupom do EÚ nesúhlasia.... Podľa niektorých názorov to svedčí iba o zlej informovanosti , o aktuálnej ekonomike EÚ a jej nenahraditeľnom vplyve na našu slovenskú ekonomiku. Napriek všetkým plusom i mínusom je však / možno / EÚ lepšia budúcnosť.

Je to príležitosť najmä pre mladých ľudí, ktorý vstupujú do dospelosti s vedomím, že sú európanmi a že ich jediným prípustným domovom , ktorý im dokáže zabezpečiť kvalitný život je EURÓPA.

Či bude naozaj EÚ tou lepšou budúcnosťou aj pre nás terajších siedmakov uvidíme o niekoľko rokov... Kam nás vietor zaveje, kde sa objavíme po škole, kde budeme mať prácu, aká kultúra nám zachutí , kde sa rozhodneme žiť . Dúfam, že sa naučíme konečne spoločne žiť v dobrom, nehľadiac na jednotlivé rasy, náboženstvá , pôvod...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk