referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Religionistika
Dátum pridania: 20.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hieu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 175
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Religionistika je veda o náboženstvách. Skúma históriu i teóriu náboženstva (náb.) z hľadiska:
o filozofického – vysvetľuje vznik pôvodu a podstatu náboženstva.
o psychologického – skúma náb. vieru, ako a prečo vplýva na psychiku človeka
o Sociologického – miest náb. v spoločnosti

Náboženstvo má tieto funkcie:
o poznávania – vedie k poznaniu sveta, osvojovanie si určitých hodnôt, vzťah k Bohu
o transcendentálna – nadprirodzenosť, viera v niečomu
o kompenzačná – človek si kompenzuje svoje potreby pomocou modlitbou
o mravnotvorná – v človeku formuluje určité etické hodnoty
o estetická – pod vplyvom náb. vznikali rôzne umelecké diela
o stabilizačná – náb. stabilizuje a zjednocuje spoločnosť

Typy náboženstva:
o Kult – založený na uctievanie
o kult predkov – viera, že zosnulí predkovia nás ochraňujú
o animizmus – viera v duchov, ktorí žijú a ovplyvňujú nás
o fetišizmus – viera v moci istých predmetov, amuletov
o animalizmus – viera v posvätné zviera
o Sekta – vzniká odštiepení od cirkvi a je zameraná proti nej. Vyznačuje sa emocionálnosťou – členovia majú citový vzťah ku svojej viere (fanatici). Každá sekta má svojho vodcu: Múnova sekta, Svedkovia Jehovovi
o Cirkev - je najstabilnejšia, má najlepšiu organizáciu.

Členenie náboženstva:
•Kmeňové - primitívnejšie náb.
•Národné – charak. Pre určitý národ
•Štátne – náb. sa stala ideológiou krajiny (islam)
•Svetové – kresťanstvo, budhizmus...
Chápanie Boha:
•Teizmus – boh existuje a riadi svet (monoteizmus, polyteizmus)
•Deizmus – boh svet stvoril, ale ho neriadi
•Ateizmus – boh neexistuje
•Panteizmus – boh je rozptýlený v prírode

Kresťanstvo
Kresťanstvo je najrozšírenejšie náb. na svete. Milánskym ediktom z roku 313 rímsky cisár Konštantín oficiálne povolil šírenie kresťanstva.
Zdroje:
•Starý zákon – kresťanstvo prevzalo Starý zákon z Judaizmu. Je písaná v hebrejčine. Základom je 5 kníh, ktoré hovoria o vzniku sveta, prvom hriechu, potope.
•Nový zákon – vznikol v prvom storočí a pôvodne bol písaný grécky, no v súčasnosti je preložená do všetkých jazykov sveta. Obsahuje 4 evanjelia: Marek, Lukáš, Matúš, Ján. Všetky evanjelia nás informujú o živote a smrti Krista. Posledné evanjeliu je Apokalypsa.
Od 33 roku svojho života Kristu začal hlásať vieru v svojho otca. Hlásal myšlienky dobra, spravodlivosti, preto ho Židia ukrižovali. Podľa kresťanov smrť Krista je vykúpením. Kresťanstvo šírili apoštoli Peter (v rímskej oblasti) a Pavol (v gréckej oblasti).

Katolicizmus (rímskokatolícke)
- jednotná organizácia so sídlom vo Vatikáne
- hlavou je pápež, zástupca Krista. Terajší pápež je Benedikt XVI., vlastným menom Raschinger
- uznáva božskú trojicu: Boh otec, Boh syn a Duch svätý.
- uznáva celibát, t.j. že kňazi sa nemôžu ženiť.
- uznáva nerozlučnosť cirkevného sobáša (čo Boh spojil, človek nerozdelí)
- duše zosnulých prechádzajú cez očistcu

Pravoslávia (gréckokatolícke)
- rozpor s katolicizmom prichádza v roku 1024
- šíri s na území Byzantskej ríši, centrom bol Konštantínopol, dnešný Istanbul
- dnes je rozšírené v Rusku, Bulharsku, Grécku
- nemá jednotnú organ., pozostáva z jednotlivých patriarchátov.
- kňazi sa môžu ženiť, nepratí tu celibát.
- pôvod Ducha svätého odvodzujú iba od Otca Boha. Rozvinutý kult Matky Božej a Svätých
- neuznávajú pápeža, ani relikvie (pozostatky svätých)
- majú výhrady voči očistu a nepoškvrnenosti počatiu Panne Márie.
- výzdoba je nápadná, prevláda zlatá a červená farba

Protestantizmus
- je širší pojem poznačujúci rôzne vierovyznanie vznikajúce počas reformy.
- Evanjelizmus – vznikol v Nemecku v 16.stor. zakladateľom bol Martin Luther, ktorý pribil na dvere kostola vo Witenbergu 95 téz namierených proti predávaniu odpustkov. V roku 1530 zvoláva zjazd v Ausburgu a predkladá nový navrh na vierovyznanie. Človek môže prispieť k svojej spáse len osobnou vierou, spoveď je kolektívna. Omše majú len v nedeľu a počas sviatkov.
- kalvinizmus – vzniká vo Švajčiarsku, zakladateľom boli Ján Kalvin a Ulrich Zwingli . majú učenie o „božom predurčení“ – človek je pri narodení predurčený, odpustky nemožno kúpiť. Kalvíni v Škótsku sú prezbiteriáni.
- anglikánska cirkev – rozšírená je v Anglicku. Podnet prišiel od kráľa Henricha VIII., ktorý sa chcel rozviesť.
- Babtisti
- Adventisti- očakávajú druhý príchod Krista
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Religionistika SOŠ 2.9484 1265 slov
Religionistika GYM 2.9869 485 slov
Religionistika 3.0000 2202 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.