referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Psychologické aspekty náboženského vývinu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 683
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Najviac ma zaráža, keď sa rodič, ktorý má evidentne negatívny vplyv na výchovu svojich detí, opýta: Ako ťa v tej škole vychovali?; Čo ťa to tam naučili? Je možné, že sa v škole deti naučia niečo „zlé“, ale vo väčšine prípadov si tieto zlé návyky prináša dieťa z rodinnej výchovy. Škola nie je tu na to, aby vychovávala od základu, ale na to, aby odbornejšie usmernila ďalší rozvoj osobnosti. Na Gymnáziu Angely Merici je náboženská výchova rozvrhnutá na dve vyučovacie hodiny týždenne (1h s celou triedou, 1h po skupinách). Sestra Katarína tvrdí, že dve hodiny sú veľmi málo, podľa jej slov by bolo optimálne 5 hodín do týždňa, ako je tomu napr. pri matematike. Na hodinách náboženstva sa vytvára priestor pre užší kontakt medzi učiteľom a žiakom. Náboženská výchova sa nedá obmedziť iba na hodiny náboženstva. To, čo budujeme na náboženstve je potrebné utvrdzovať aj na ostatných predmetoch. 3.1. Vzťahy v škole
Dieťa si okrem vzťahov v rodine utvára aj vzťahy v škole. Od týchto vzťahov sa ďalej odvíja jeho náboženský vývin. Čím sú tieto vzťahy na kvalitatívne vyššej úrovni, tým je morálny vývin kontinuálnejší.

3.1.1. Pedagógovia
Pedagóg sa má snažiť nájsť si cestu k dieťaťu. Znamená to, že nesmie byť v roli toho, kto len napomína a tresce. Neznamená to, že musí byť s deťmi kamarát, mal by byť pre nich prirodzenou autoritou, ktorá pomáha v ťažkostiach, dokáže odpustiť, pochváliť i potrestať, keď je to nevyhnutné. Pedagóg si má vážiť pravdu a spravodlivosť. Dieťa dokáže vycítiť, keď ich učiteľ nemá rád, keď neučí z lásky. Dobrého učiteľa si deti rýchlo obľúbia, aj keď učí „nepopulárne“ predmety. V triede sa oveľa lepšie pracuje, ak sú stanovené pravidlá a je snaha dodržiavať ich ako na strane detí, tak aj učiteľov. Tam, kde sú vzťahy medzi učiteľmi a deťmi kladné, je aj dobrá atmosféra pre náboženský vývin.

3.1.2. Spolužiaci
Dieťa na základnej škole je veľmi ľahko ovplyvniteľné svojim okolím, najmä spolužiakmi. Je nesmierne dôležité, aby dieťa malo kamarátov. Myslím si, že do výberu kamarátov by mali v určitej miere zasahovať aj rodičia, najmä ak dieťa „zapadne“ do zlého prostredia. Mali by tak robiť ovšem veľmi citlivo, aby dieťa nenadobudlo pocit, že mu vnucujeme resp. zakazujeme určitých kamarátov. Ak má však dieťa dobrú rodinnú výchovu, bude si hľadať seberovných kamarátov. V období puberty je dôležitý blízky priateľ, ktorému sa dokáže zveriť so svojimi intímnymi problémami.

3.2. Pozícia v škole
Je zrejmé, že každé dieťa má inú pozíciu v škole. Je na učiteľovi, aby jedincom z okraja skupiny pomáhal presadiť sa a vodcov skupiny usmerňoval k prosociálnemu správaniu. Zásah učiteľa je nevyhnutný, ak vodca, ktorý býva zväčša horší žiak, so sebou „nestrhával“ aj tých lepších žiakov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.