referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Psychologické aspekty náboženského vývinu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 683
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

Zlá pozícia žiaka v škole sa môže neskôr odzrkadliť aj v jeho budúcom živote, lebo ak sa nedokázal presadiť vtedy, má pocit, že to už nedokáže nikdy.

3.3. Podmienky náboženského vývinu
Náboženská výchova nie je chápaná ako ostatné vyučovacie predmety. Tá má okrem nadprirodzeného cieľa – výchova k Bohu a k spáse duší – ešte cieľ prirodzený. Ten spočíva v napĺňaní správnych životných postojov,, v usmerňovaní jeho prirodzenosti, prirodzeného vývoja, rozvoja a rozkvetu osobnosti. Na náboženskej výchove by sa mal rozvíjať vzťah k viere, modlitbe, svedomiu, liturgii a hľadať cesty k upevneniu viery.

3.4. Vplyv školskej výchovy na náboženský vývin
Tak ako rodina, aj škola môže mať dvojaký vplyv na náboženský vývin osobnosti. Negatívny vplyv má vtedy, ak sú zlé vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, obzvlášť medzi žiakmi a učiteľom náboženstva – katechétom (katechétkou) alebo ak sú hodiny koncipované tradičnou, pre potreby náboženského vývinu nezáživnou formou. 3.4.1. Pozitívny vplyv
Ak sa učiteľ náboženskej výchovy nebojí experimentovať, hodiny koncipuje netradične, niečím ich vždy ozvláštňuje, má kladný postoj k učeniu tohoto predmetu a jeho slová sú v súlade s jeho činmi, tak nemôže mať iný vplyv ako pozitívny. Deti si obľúbia učiteľa a aj predmet a štýl akým vyučuje. Postupne sa snažia uvádzať do svojho každodenného života poznatky, ktoré získali na hodinách náboženstva. A o to práve ide. Škola môže pozitívne vplývať na náboženský vývin tým, že sa deti hrajú rôzne hry zamerané nábožensky. Uvediem jeden príklad. Aktivita má názov Biblické prvky v našej reči. Jej cieľom je vzbudiť záujem o tematický celok „Náboženstvo“. Kresťanstvo hlboko ovplyvnilo našu kultúru aj náš jazyk. Znakom toho sú aj výrazy, ktoré súvisia s biblickými udalosťami alebo príbehmi. Vysvetlenie týchto výrazov je vhodným úvodom do témy náboženstvo. Deťom vysvetlím, že v každodennej reči aj v literatúre sa vyskytuje množstvo výrazov, ktoré majú svoju osobitú históriu, ale sú tak zaužívané, že si ich pôvod ani neuvedomujeme. Vysvetlenie pôvodu týchto výrazov často odkrýva pozoruhodné historické alebo kultúrne skutočnosti. Spýtame sa žiakov na pôvod a význam nasledujúcich výrazov:
- po nás nech príde potopa;
- je to hotová Sodoma a Gomora;
- stojí ako soľný stĺp;
- trúba Jerichova;
- nebuď farizej;
- talentovaný žiak, je to veľký talent;
- márnotratný syn;
- samaritán;
- umývať si ruky (pred zodpovednosťou);
- ty Judáš;
- dostal sa tam ako Pilát do kréda, chodiť od Poncia k Pilátovi;
- červený kríž.
Snažíme sa vysvetliť význam týchto slov a vysvetlíme, ako vznikli. Týmto spôsobom môžeme deťom prezentovať aj ďalšie biblické udalosti.

3.4.2.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.