referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Mierové misie pod záštitou OSN
Dátum pridania: 28.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 255
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 14.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 50s
Pomalé čítanie: 35m 45s
 
V úzkej nadväznosti na pravidlá a princípy Charty OSN vzniklo v roku 1948 pri OSN Oddelenie mierových operácií (Department of Peacekeeping Operations - DPKO), ktorého cielom je pomoc členským štátom a generálnemu tajomníkovi OSN pri ich snahách o dosiahnutie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Jedným z poslaní DPKO je plánovanie, príprava, zastrešovanie a riadenie mierových operácií pod záštitou OSN tak, aby mohli efektívne plniť svoje úlohy.

•DPKO poskytuje politickú a výkonnú pomoc pri mierových operáciach pod záštitou OSN,
•poskytuje v rámci svojich možností čo najlepšiu a najefektívnejšiu administratívnu a logistickú podporu misiám v poli včasným zabezpečovaním kvalitného materiálu, služieb a finančných zdrojov, ako aj patrične vycvičeného personálu,
•integruje snahy OSN, ako aj vládnych a mimovládnych organizácií v mierových operáciách.
Každá mierová operácie má svoje špecifiká, ale všetky sledujú spoločné základné ciele – minimalizovať ľudské utrpenie a vytvoriť podmienky pre fungovanie miestnych inštitúcií. DPKO pri plnení týchto cieľov dbá na elimináciu rizík, ktorým môžu byť ľudia v teréne vystavení.
Mierové operácie môžu pozostávať z niekoľkých častí, vrátane vojenských, ktoré však nemusia byť ozbrojené, ako aj ozbrojených monitorovacích, ale aj civilných, ktoré zahŕňajú širokú paletu disciplín. Mierové operácie sa môžu zameriavať na:
•prevenciu prepuknutia konfliktu, resp. rozšírenia konfliktu za hranice (medzi štátmi),
•stabilizáciu konfliktných situácií po ich vypuknutí, vytvorenie podmienok pre skupiny snažiace sa o mierové dohody,
•pomoc pri vytváraní mierových dohôd.
Od vzniku DPKO sa uskutočnilo celkovo 59 mierových operácií. V súčasnej dobe je po celom svete aktívnych 16 mierových misií pod záštitou OSN.

Misia UNDOF, Golanské výšiny

oficiálny názov:
United Nations Disangagement Observer Force
vznik:rezolúcia BR OSN č. 350 z 31. 5. 1974

miesto pôsobenia:Golanské výšiny
status:misia OSN
legislatívny proces:uznesenie NR SR č. 862/1997
operačná pohotovosť:
máj 1998
základňa:Camp Faouar
začlenenie:súčasť rakúskeho práporu AUSBATT
veliteľ:mjr. Vojtech Mojzes
počet príslušníkov:95
striedanie príslušníkov:
december 2005
webová stránka:web OSN - UNDOF

Misia UNDOF v súlade s dohodou medzi Sýrskou arabskou republikou a Izraelským štátom o odpútavaní vojsk zabezpečuje pozorovanie, hliadkovanie a kontrolu režimu v zóne separácie, ktorá bola vytvorená odpútaním vojenských síl bojujúcich strán.
V misii pôsobia vojaci ozbrojených síl SR od mája 1998. Plnia úlohy v rámci organizačného začlenenia do rakúskeho práporu AUSBATT. Slovenská 3. rota v zostave rakúskeho práporu plní svoje úlohy zo siedmich stálych pozícií, v priestore o rozlohe 58km2.

Misia UNFICYP, Cyprus

oficiálny názov:
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
vznik:rezolúcia BR OSN č. 186 zo 4. 3. 1964

miesto pôsobenia:Cyprus
status:misia OSN
legislatívny proces:uznesenie NR SR č. 1372/2001
účasť slovenských vojakov:
máj - jún 2001
základňa:Camp gen. M. R. Štefánika, Famagusta
začlenenie:od 18. júna 2001 v sektore IV
veliteľ:pplk. Ing. Martin Bačko
počet príslušníkov:202
striedanie príslušníkov:september 2005
webová stránka:web OSN - UNFICYP

Medzi severnou a južnou časťou ostrova sa nachádza tzv. nárazníkové pásmo (zelená línia). Toto pásmo kontrolujú mierové sily OSN na Cypre UNFICYP (United Nations Forces In Cyprus). Misia UNFICYP je jednou z najstarších mierových operácii OSN a trvá nepretržite od roku 1964. Cieľom a poslaním misie je udržiavať status quo vo vnútri Nárazníkovej zóny (Buffer zone - BZ), zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy. Zároveň od roku 1974 separuje ozbrojené sily nachádzajúce sa na ostrove.
Národná rada SR svojím uznesením č. 1372 z 10. mája 2001 vyslovila súhlas s vyslaním jednotky Armády SR do mierovej misie UNFICYP. V máji 2001 tak do misie UNFICYP prišli prví príslušníci slovenských ozbrojených síl. Postupným procesom prevzali velenie v jednom z troch sektorov od príslušníkov AUSHUNCON-u (príslušníci rakúskych a maďarských ozbrojených síl). V júni 2001 sa uskutočnil oficiálny akt odovzdania Sektoru 4 slovenskému kontingentu, čím SLOVHUNCON (slovensko-maďarský kontingent) operačne plne zodpovedá za tento sektor. Významnou je skutočnosť, že sa tak stalo po prvýkrát v histórii, čo Slovenská republika prevzala velenie v niektorom zo sektorov misie. Sektor 4 sa nachádza na východ od hlavného mesta a má dve slovenské a jednu maďarskú rotu. Veliteľstvo práporu sa nachádza v meste Famagusta.

Náš kontingent v počte 277 príslušníkov OS SR plní úlohy v priestore operačnej zodpovednosti, ako i úlohy pre potreby velenia mierovej misie UNFICYP vyplývajúce z mandátu a poslania mierovej misie. Cieľom misie je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove.
Velitelia jednotky:
pplk. Ing. Milan Kováč, jan. 2001 – mar. 2002,pplk. Ing. Štefan Faix, marec 2002 - sep. 2002
pplk. Ing. Ivan Hirka, september 2002 - marec 2004 pplk. Ing. Martin Bačko, marec 2004

Misia UNAMSIL, Sierra Leone
oficiálny názov:
United Nations Mission in Sierra Leone
vznik:rezolúcia BR OSN č. 1270 z 22.10.1999

miesto pôsobenia:Sierra Leone
status:misia OSN
legislatívny proces:uznesenie NR SR č. 586/1997
účasť slovenských vojakov:
august 1999
základňa:Freetown
začlenenie:---
veliteľ:---
počet príslušníkov:2
striedanie príslušníkov:august 2004
webová stránka:web OSN - UNAMSIL

Úlohou misie UNAMSIL je kontrola realizácie mierovej dohody medzi vládou Sierra Leone a Spoločným revolučným frontom (RUF), monitorovanie vojenskej a bezpečnostnej situácie v krajine, dodržiavania ľudských práv a procesu demilitarizácie a demobilizácie. V misii UNAMSIL v Republike Sierra Leone pôsobia dvaja dôstojníci ozbrojených síl SR v rámci medzinárodného kontingentu vojenských pozorovateľov OSN na veliteľstve misie vo Freetowne.
Misia UNTSO, Blízky východ

oficiálny názov
United Nations Truce Supervision Organization
vznik:rezolúcia BR OSN č. 50, 28 z 28.5.1948

miesto pôsobenia:Izrael, Sýria, Libanon
status:misia OSN
legislatívny proces:uznesenie NR SR č. 1153/1998
účasť slovenských vojakov:
august 1998
základňa:Faouar
začlenenie:---
veliteľ:---
počet príslušníkov:2
rotácia príslušníkov:august 2004
webová stránka:web OSN - UNTSO
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.