Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Teórie vzniku náboženstva

SBN TEÓRIE VZNIKU NÁBOŽENSTVA

1. Teória mytologicko - prírodná

· pre vznik náboženstva bola prvoradá prírodná mytológia
· vzniklo z naturalizmu
· mýtus je nastarším náboženským útvarom
· mýty sú odlišné od náboženstva
· náboženstvo nemohlo vzniknúť z mytológie ( teória je popretá)


2. Teória animistická
· aj neživé veci majú dušu
· pôvodné nábožensky bol kult duší alebo duchov
a/ vychádzali zo sebapozorovania (človek má dušu), existencia duše a poznania
b/ zo seba preniesli na celú prírodu (animalizmus - oživovanie neživých vecí)
c/ myšlienka posmrtného života duše (manizmus - úcta k dušiam zosnulých)
d/ opäť prenos na prírodu (predmety sú považované za symbol a príbytok duchov - fetišizmus)
e/ neskôr úcta k vyšším bytostiam (bohovia dažďov, vetra) - neskôr polyteizmus
f/ z polyteizmu sa vyvíja jednobožstvo povíšené ním z jedného Boha

· z panteizmu - oživenie sveta jedným zdrojom (dušou)
· teória sveta oživená duchmi, no nie je náboženstvo
· nemohlo to ísť týmto sledom (historicky)
· animizmus je jav druhotný vedľa monoteizmu

3. Teória magická
· korene v predlogickom myslení (skôr pudy ako rozum)
· človek mal pocit tajuplnej sily
· s magizmom súvisí fetišizmus
· modlárstvo predp. pravú úctu k Bohu
· taktiež popretá

4. Teória náboženskej degenerácie
· monoteistický predanimizmus
· čistý pojem najvyššej bytosti
· čím starší a pôvodnejší národ, tým sa častejšie a čistejšie uňho prejavuje predstava Boha
· zástanci tvrdenia - monoteizmus bol na požiadavku ľudstva, nie na konci (etnológia, psychológia, archeológia to potvrdili)


VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ

Náboženstvo Číny

· prvotné náboženstvo Číny v knihe spevov Ši - king bola monoteizmus
· najvyšší ŠANGH - I = viera v osob. boha
· neskôr viera v 5 zvrchovaných pánov, no jeden najvyšší - 5 prejavov 1 bytosti
· neskôr úcta k predkom, kt. prerastá do manizmu
· viera v jedného Boha postupne upadá, sprevádza ju mravný úpadok =>mnohobožstvo, veštenie......
· celkový mravný úpadok vyburcoval dvoch reformátorov, chceli mravnú obrodu
· Lao - Tsi, Kong - fu - Tsi
· snažili sa nájsť cestu neba
· Lao - Tsi - filozof - ? pôvod vecí
· dualistický panteizmus
Tao - uctievanie 2 princípov YANG - muž ; YIN - žena
- je prvotnou príčinou - neosobná sila
- stvorenie pláva v Tao
- vedomie splynutia s Tao a pos. očakávanie konca
- obidva preniká a spája duch Khi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk