referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Sobota, 10. decembra 2022
Problém zodpovednosti
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jcf
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 713
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
O probléme zodpovednosti sa už popísalo veľa. Pojem zodpovednosť používame veľmi často. Tvárime sa, akoby nám bol jeho obsah dôverne známy. Je to naozaj pravda? Na túto otázku je ľahká odpoveď. Skúste sa opýtať ľudí, s ktorými ste v kontakte, čo si pod slovom zodpovednosť predstavujú. Odpovede sa budú rôzniť. Niekto možno ani nebude schopný odpovedať, hoci všetci budú intuitívne tušiť čo zodpovednosť je. Touto krátkou esejou by sme sa chceli pokúsiť osvetliť problém zodpovednosti v konaní človeka. Netrúfame si ňou dať konečnú odpoveď na nastolený problém. Bude skôr laickým náčrtom nášho pohľadu na danú problematiku.
Ako prvé treba uviesť základný predpoklad pre prijatie pojmu zodpovednosť. Týmto predpokladom je akceptácia platnosti princípu kauzality, ktorý bol niektorými filozofmi zavrhnutý. Budeme predpokladať, že každý ľudský skutok má určité dôsledky, ktoré sa dajú v závislosti od určitých faktorov viac, či menej predvídať. Čo je to teda zodpovednosť? Je to schopnosť, či dokonca nevyhnutnosť znášať následky vlastného konania. Konať zodpovedne znamená konať správne. Zodpovedné je také konanie, pri ktorom sú naše skutky v súlade s naším svedomím. Zodpovednosť priamo vyplýva z princípu kauzality, ktorý je zároveň jej conditio sine qua non. Ak niečo konám musím počítať s tým, že moje konanie bude mať určité následky. Musím sa teda snažiť konať tak, aby toto moje konanie bolo v súlade s mojim svedomím. Keďže svedomie nás pobáda ku konaniu dobra, aj naše konanie, aby bolo v súlade so svedomím, musí byť zamerané na dobro. Tu sa nám vynára ďalší problém, problém dobra. Za dobré totiž môžeme považovať rôzne veci v závislosti na tom, aké hodnoty považujeme za dôležité a aký typ morálky prijímame. Tento problém, hoci úzko súvisí s otázkou zodpovednosti, tu nebudeme bližšie rozpracúvať.
Bežne pozorujeme, že nie všetky dôsledky nášho konania môžeme ovplyvniť a predvídať v rovnakej miere. Preto je možné zodpovednosť odstupňovať. Hovoríme potom o bezprostrednej zodpovednosti, keď sme mali možnosť dôsledky konania ovplyvniť priamo a dostatočne účinne. A vzdialenej zodpovednosti, keď sme nejaké dôsledky konania mohli ovplyvniť len v obmedzenej miere. To je napríklad prípad, keď vo voľbách delegujeme niekoho aby konal v našom mene a ten potom koná niečo zlé na čo sme ho nedelegovali. Prípadne by sme ho nedelegovali ak by sme vedeli, že bude konať zlo.
Je tiež potrebné položiť si otázku kedy nadobúdame zodpovednosť za naše konanie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.