referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Negatívny Platonizmus
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jcf
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 600
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Filozofia nebola obsiahlym vedením, ale práve naopak, filozofi sa často od „mnohovedenia“ dištancovali, aj napriek tomu, že boli veľmi scestovaní a rozumeli sa mnohým odborom.
Sokrates svojou jednoduchou metódou otázok odhaľuje jeden zo základných rozporov človeka, rozpor medzi človekom a jeho vzťahom k celku. Tento rozpor je človeku neodňateľne vlastný. Nemožno ho však vyjadrovať vo forme bežného konečného vedenia. Sám Sokrates pravdu formuluje len vo forme otázky (neprítomná pravda). Podstata aristotelovskej a platónskej metafyziky spočíva vo vyvodení odpovede na sokratovskú otázku z otázky samotnej. Sokratov prístup k riešeniu otázky je prehodnotený a snažia sa o odpoveď (vedenie) obsahovú a predmetnú. Zo vzťahu celok – človek vzniká snaha o vyjadrenie a vyjasnenie sveta. Hlavným prostriedkom na vyjadrenie sveta je LOGOS. Tento sa stal základom Platónových ideí, Parmenidovho bytia i Aristotelovej logiky. Idea je základom logiky, fyziky i etiky. V logike je idea pochopená ako jednota nad mnohým. V nej tkvie princíp hierarchického poriadku. Tento poriadok umožňuje prísnu demonštratívnu metódu. Vo fyzike je idea chápaná ako vzor i cieľ a tak sa stáva základom interpretácie univerza. Ľudské správanie dostáva novú náplň a formáciu z ideového súcna. Človek je bytím ideami regulovaným a etika má za úlohu nájsť vnútorný ideový zákon dokonalého ľudského života. Avšak prvým zavŕšiteľom metafyziky je až Aristoteles. U neho s atranscendencia ideí mení v transcendentné bytie, nadsvetskú realitu, transcendentné božstvo. Práve táto náuka o celku sa stala nástrojom vyjadrenia kresťanskej teológie. V modernej dobe sa vyskytli pokusy nahradiť teologický a metafyzický koncept konceptom matematickým. Celok však nie je suma častí, ako ho chápe matematika, ale uchopenie univerza. Teda ani matematika nás nenavráti k celkovosti.
Mnohé iné námietky boli vznesené proti metafyzike v dejinách. No nikomu sa zatiaľ uspokojujúco nepodarilo navrhnúť aj spôsob riešenia rozporu človek – celok, ktorý by ostal aktuálny aj po odstránení metafyziky.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.