Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudské práva

Ľudské práva sú práva a požiadavky ľudí,ktoré sú chránené zákonom.Niektoré sú natoľko všeobecné a podstatné že ich uznávajú všetky civilizované štáty.Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam a sú postavené na základe ,,všetci ľudia sú si rovný“.

Práva,ktoré zabezpečujú uspokojenie našich základných a životných potrieb,označujeme ako základné ľudské práva a slobody.Ľudské práva a slobody rozdeľujeme na:1.osobné a politické práva a slobody2.ekonomické,sociálne a kultúrne právaZákladné ľudské práva

Sú:1.neodňateľné2.nescudziteľné3.nepremlčateľné4.nezrušiteľnéĽudských právach je veľa dokumentov.Sú to napríklad tieto:-Charta OSN v roku 1945,ktorej cieľom bolo ochrániť budúce generácie pred svetovou vojnou.-Všeobecná deklarácia ľudských práv.Vydali ju 10.decembra.1948.-Európsky dohovor o ľudských právach.Bol vydaný v roku 1950.Na chránenie ľudských práv vznikli nové organizácie.Jednou z nich bola aj Rada Európy.Jej cieľom je chrániť a ďalej rozvíjať ľudské práva.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk