referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
John R. Searle Myseľ, jazyk a spoločnosť. Ako funguje jazyk: reč ako druh ľudskej činnosti. (Stručný náčrt teórie rečových aktov.)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jcf
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Pre štúdium teórie komunikácie je bezpochyby nevvvyhnutné podať aspoň veľmi stručne náčrt teórie rečových aktov. O tento náčrt nám v tejto krátkej práci pôjde. Budeme vzchádzať z knihy Myseľ, jazyk a reč od J. R. Searleho. Tématike rečových aktov sa Searle venuje v kapitole: Ako funguje jazyk: reč ako druh ľudskej činnosti. Považujeme za nevyhnutné upozorniť, že naša analýza rečových aktov sa nevyhne určtiým malým nedokonalostiam, nakoľko sa na niektorých miestach autor odvoláva na predchádzajúce kapitoly. Tieto sme nemali možnosť si prečítať. Aj napriek tomu však dúfame, že sa nám podarí podať čo najvernejší náčrt teórie rečových aktov ako ho podáva J. R. Searle.
Hneď na začiatku je potrebné definovať pojem rečový akt. Je to každé vydanie akustického prejavu v obvyklej rečovej situácii. Jednoduchšie povedané, rečovým aktom možno nazvať všetko, čo človek vypovie. Partí sem aj akákoľvek myšlienka, ktorá síce nieje vyslovená, ale je nejakým spôsobom vyjadrená (písaný text, posunková reč…). Rečové akty je možné rozdeliť na dve skupiny. Prvé sú tzv. illokučné rečové akty. Illokučný akt je minimálna jednotka ľudskej jazykovej komunikácie. Vždy keď sa s niekým rozprávame, prípadne inak komunikujeme, vytvárame tým illokučné akty. Je dôležité povedať, že musia byť urobené zámerne. Nemôžo totiž urobiť neúmyselný illokučný akt (ak som nemal úmysel niečo sľúbiť, tak som to nesľúbil). Illokučné akty sú základnou jednotko nesúcou význam v komunikácii. Druhým typom rečových aktov sú perlokučné akty. Sú to dôsledky, kotré spôsobil illokučný akt u poslucháča. Tieto nemusia mať charakter zámernosti. Illokučný akt je teda výpoveď hovoriaceho a prelokučný akt dôsledok tejto výpovede u poslucháča. Podobne ako Searle, budeme sa ďalej zaoberať len illokučnému typu rečových aktov.
Po základnom rozlíšení rečových aktov na illokučné a prelokučné sa budeme venovať podrobnejšej analýze illokučných aktov. V každom illokučnom akte je možné rozlíšiť dve zložky. V texte použitá schéma je: F(p), kde F je sila (druh) aktu a p reprezentuje obsah aktu. Pre pochopenie podstaty illokučných aktov je nutné rozanalyzovať práve toto F, teda druhy illokučných aktov. K tomuto cieľu sa Searle dostáva postupne cez analýzu viacerých súvisiacich problémov.
Potrebné je pochopiť ako sa dostávame od zvujku, ktorý pri reči vytvárame, k illokučnému aktu. Čo je problém ako sa viaže jazyk k realite. Jazyk sa k realite viaže silou zmyslu, ktorý vyjadruje.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.