referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Svetové náboženstvá
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: YKK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 399
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Kresťanstvo

- vzniklo v 1. st.nl v Palestíne
- spočiatku sa vyvíjalo ako súčasť judaizmu
- postupne sa mení z národného na svetové náboženstvo
- za vznik kresťanstva sa považujú Turíce
- postupne sa rozširuje do celého Stredomoria najmä vo východnej časti
- prenasledovanie kresťanov
- najkrvavejší Dioklecián
- 313 - Milánsky edikt - zrovnoprávnil kresťanstvo s inými náboženstvami
- neskôr za vlády Theodésia - vyhlásené za štátne náboženstvo

Zdroj kresťanskej viery je Písmo sväté- Biblia

Skladá sa z 2 častí:

a., Starý zákon (39 textov, uznávajú ho židia aj kresťania)
b., Nový zákon (zahŕňajú najmä evanjelia, ktorých evanjelisti Matúš, Marek, Ján a Lukáš vykreslili a opísali učenie Ježiša Krista. Nový zákon sa delí na:

a., synoptický (Marek, Matúš, Lukáš)
b., nesynoptický (Ján)

V roku 1054 sa kresťanstvo delí na záp. a vých. cirkev (pravoslávie). Začiatkom 16.st. vzniklo v niektorých európskych krajinách protikatolícke a protipápežske hnutie. Tak vznikol protestantizmus.

Pravoslávie

- najvyšší post: patriarcha - najskôr sídlil v Konštantínopole (Carihrade), keď vyhorel, presunul sa do Moskvy
- neuznávajú autoritu rímskeho pápeža
- je rozšírené najmä vo vých. Európe a v záp. Ázii
- je rozšírené uctievanie posvätných obrazov svätcov (ikony)
- 7 sviatostí
- v záp. Ázii sú okrem toho samostatne kresťanské národné cirkvi (arménska, sýrska, etiópska,...)

Protestantizmus

- v Nem. stál na jeho čele Martin Luther, ktorý verejne protestoval proti niektorým cir. nariadeniam a zvyklostiam
- 2 sviatost
i- postupne M. Luthera nasledovali ďalší- požadovali reformu cirkvi, a preto sa ich hnutie vola reformácia
- rozšírila sa najmä v Nem., Angl., Škandinávii a v USA
- najznámejšie protestantské cirkvi sú evanjelici (luteráni), anglikáni (najmä v Angl.), metodisti (najmä v USA), baptisti

reforma- zmena
synopticky- podobný
nesynopticky- odlišný

Budhizmus

- zakladateľ Sidhárta Gautama
- Budha - žil na prelome 6-5.st. pred nl
- Budha pochádzal z kráľovskej rodiny, žil v blahobyte, v mladom veku sa oženil, mal syna, jeho život je opradený mnohými legendami a mýtami. Keď bol mladý, odišiel z kráľovstva a hľadal nirvánu (stav bezstarostnosti), medituje (uvažuje o podstate života) až skoro zomrel. Stal sa budhom- prišiel na podstatu.

Budhizmus vychádza z brahmanizmu a asketizmu (zriekanie sa pozemských pôžitkov). Budhisti veria v reinkarnáciu.

Lamaizmus

- vetva budhizmu
- v Tibete

Dalajláma- najvyšší predstaviteľ lamaizmu

Základom budhizmu sú 4 pravdy:

1. život je utrpenie
2. príčinou utrpenia je vášeň
3. utrpenia sa zbavíme zničením túžby po vášni
4. pomocou 8-dielnej cesty dosiahneme zničenie utrpenia a teda konečný cieľ- nirvánu

- budhizmus sa delí:

a., malý voz- prísne dodržiavanie predpisov
b., veľký voz- prijíma prvky iných náboženstiev- je liberálnejší ako malý voz

- vlasťou budhizmu je India, ale rozšíril sa aj do Číny.

Islam

- vznik: 7 st.nl
- zakladateľ: Mohamed- Jeho starý otec nemal synov a povedal, že keď bude mať 12 synov najmladšieho obetuje. Mal 12 synov a išiel obetovať syna Abduláha, ale ozval sa hlas, ktorý povedal, aby radšej obetoval 100 tiav. Syn sa oženil s Amínou a mali Mohameda- proroka. Oženil sa s Chadidžou(40), keď mal 25. Bola to bohatá vdova, ku ktorej vstúpil do služby. Raz v noci sa mu prisnil sen- Mohamed sadol na burák s anjelom Gabrielom, stretol sa s Abrahámom, Mojžišom a Ježišom a vyšiel do siedmeho neba. Anjel Gabriel mu povedal, že arabský boh- Alah si ho vybral za svojho posla a proroka. Od tých čias mával zjavenia. Najdôležitejšie je posolstvo: „Niet Boha okrem Alaha a Mohamed je posol Boží.“ Obracal sa na chudobných, že každý bez ohľadu na rasovú príslušnosť, farbu pleti a stav sa môže stať moslimom (mohamedánom). Vyzýval súkmeňovcov, aby zničili pohanské modlitby. Tí sa ho báli, že svojím učením naruší staré sociálne štruktúry a bohatí obchodníci sa postavili proti nemu. V roku 622 emigroval z Mekky do Mediny. Tu sa sformovalo moslimské spoločenstvo umma t.j. rozchod so starým systémom, je to 1. rok moslimského letopočtu- hidžra. Proti neveriacim bojuje mečom (svätá vojna- džihád). V roku 630 dobil Mekku a o 2 roky zomrel.

Nastalo rýchle šírenie islamu. Mohamed sa narodil okolo roku 570. Jeho prvý žiak bol Ali (jeho bratranec). Mohamed oboznamoval so svojím učením ústne. Počas jeho života sa zapisovalo na pergamen, ťavie kosti, kamene. Sväté texty zozbieral Kalif Otmán a spolu tvoria Korán (114 kapitol, usporiadané sú okrem prvej podľa veľkosti vo veršoch po arabsky).

Päť povinností mohamedána:

1. vysloviť vyznanie viery (stačí vysloviť a ten, kto chce, sa stáva moslimom)
2. postiť sa cez posvätný mesiac Ramadán (nejesť, nepiť alkohol, nefajčiť- od východu do západu slnka)
3. modliť sa 5-krát za deň smerom k Mekke (v Mekke je Ká ba- kocka. Ká ba je meteorit- posvätný kameň, ktorému sa klaňajú)
4. aspoň raz za život ísť do Mekky- hadždž
5. platiť náboženskú daň- zakát. Podľa výšky majetku, ktorou sa podporujú chudobní

- džihád- pozitívny morálny čin
- Islam je nielen náboženstvo, je to spôsob života, morálnych noriem. Arabčina je jazyk všetkých moslimov.
- predestinácia- nič sa nedeje bez Alahovej vôle
- posvätné miesta- Mekka, Medina, Jeruzalem- V posvätnom mieste je predpísaný odev, a to dve nezošité biele látky.

Sviatky: muharam- nový rok, výročie narodenia proroka, koniec pôstu- veselé oslavy, rituálne očistenie (v mešite je studňa)

Moslimi sa nedohodli o otázke nástupu Mohameda- rozdelili sa:

Sunniti (90%)- myslia si, že nástupcom Mohameda (kaláfom) sa môže stať každý moslim
Šiiti- myslia si, že nástupcom Mohameda môže byť iba niekto z Mohamedových príbuzných - uctievajú Aliho- Imámo

Šiiti sa delia na:

a., Imámovci- 12 Imámov (Aliho potomkov)
b., Izmaelovci- 7 Imámov

Systém islamského práva:

Šariá- keď niekto niečo ukradne, odseknú mu ruku
Výrok proroka: Dobrý moslim je ten, kto nakŕmi hladného a pozdraví známeho i neznámeho spolubrata.
burák- lietajúca mulica
animizmus- ranné formy náboženstva
totemizmus- náboženstvo uctievajúce totemy
totem- kmeňový symbol
fetišizmus- náboženstvo uctievajúce veci, modle
predestinácia- predurčenie

Hinduizmus

- vzniklo okolo roku 1500 pred nl
- je to národné náboženstvo Indov
- je to polyteistické náboženstvo
- najvýznamnejší bohovia: Brahma- stvoriteľ, Višnu- udržovateľ, Šiva- ničiteľ, Kalí- bohyňa zla a temnôt
- je to tolerantné náboženstvo
- základom je učenie o poriadku a zákonitosti, čine a odplate, neubližovaní a vyslobodení
- verí v reinkarnáciu
- kladie dôraz na askézu (napr.: vegetariánstvo)
- verí v Dharmu (povinnosť) a Varnu (kastovníctvo- spoločenské triedy)
- posvätné zvieratá: slon, krava, kobra
- rozšíril sa do juhovýchodnej Ázie a Indonézie (Balí)

Delí sa na:

a., višnuizmus
b., šivaizmus

Judaizmus

- najstaršie monoteistické náboženstvo
- vytvorené v 1. tisícročí pred nl
- základom je viera v boha- Jahve
- veria v nesmrteľnosť a v posmrtný život
- je to národné náboženstvo
- Jahve kedysi dávno uzavrel zmluvu s Abrahámom a vyvolil si Židov za svoj ľud
- významnou súčasťou je dogma o príchode mesiáša (vykupiteľa), ktorý príde na tento svet, aby vykonal spravodlivý súd podľa pozemských zásluh ľudí
- náboženským jazykom judaizmu a oficiálnym jazykom štátu Izrael je hebrejčina
- Židia sú hlavne v USA a Izraeli- uznávajú Starý zákon (najmä Tóru) a Talmud
- najvýznamnejšie osobnosti: Mojžiš, Abrahám, Dávid, Šalamún, proroci, atď.
- centrom náboženského života je synagóga
- je základom neskoršieho kresťanstva
- dogma- článok viery pokladaný za večný a nezvratný

ortodoxný- mravoverný
sekulárny- svetský

 
Podobné referáty
Svetové náboženstvá SOŠ 2.9176 1557 slov
Svetové náboženstvá 2.9510 7937 slov
Svetové náboženstvá GYM 2.9371 377 slov
Svetové náboženstvá GYM 2.9910 3559 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.