Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spolupráca komunistických a socialistických strán

Hneď po vojne sa v mnohých sociálnodemokratických stranách utvorili silné ľavicové krídla, ktoré nútili svoje strany spolupracovať s komunistami a uskutočňovať politické a hospodárke zmeny. Tak vznikla akčná jednota komunistov a socialistov.
Úsilie o robotnícku jednotu sa významne prejavilo v medzinárodnom zjednotení odborového hnutia. V októbri 1945 bola založená svetová odborová federácia, ktorá spojila všetky významné národné odborové organizácie okrem americkej federácie práce. V niektorých krajinách musela buržoázia vyhovieť dôležitým komunistickým požiadavkám a uskutočniť významné opatrenia v prospech ľudu. Čiastočne sa znárodnili banky a priemysel ( vo Francúzsku, Anglicku a Rakúsku ). Otvárala sa pokojná cesta k socializmu, ktorú však v niektorých krajinách znemožnila prítomnosť amerických a anglických vojsk. Komunisti si uvedomovali, že pokus o ozbrojené povstanie by nevyhnutne zapríčinil s týmito armádami zrážku, ktorá by sa skončila porážkou revolučného hnutia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk