Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Judaizmus

- najstaršie monoteistické náboženstvo
- zaraďujeme ho k národným náboženstvám
- vzniklo asi pred 4 tisíckami rokov v Mezopotámii v oblasti mesta UR, kde žili semitské kmene, medzi nimi aj hebrejci
- 1 z týchto kmeňov na čele s Abrahámom opustil Mezopotámiu a usídlil sa v oblasti Kanánu
– potomkovia tohto kmeňa putovalido Egypta, boli v otrockom zajatí
- judaistický boh = je BOH nemá podobu ani meno
- po 1x vznikla dohoda medzi človekom a Bohom a to bola dohoda medzi Abrahámom a Bohom
- Kanán sa stal vlasťou Hebrejcov
- Izák syn Abraháma a jeho vnuk Jakub obnovili túto zmlúvu
- Mojžiš sa pokladá za zakladateľa judaizmu, keď daroval Hebrejcom zákon – bolo to desatoro - desať Božích prikázaní (na hore Sinaj)
- Hebrejcom vládli králi Dávid A Šalamún
- diaspóra – 135 vyhnanie Židov
- písomné pamiatky: TÓRA = 5 kníh Mojžišových PENTATEUCH - Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronominum, Murmeri

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk