Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Demokracia

Slovo demokracia pochádza z gréčtiny. Demos znamená ľud a kratos vláda, moc alebo sila. Slovo demokracia môžeme preložiť ako vláda ľudu, čo je pôvodne starogrécke označenie politického zriadenia mestských štátov antického grécka, napríklad Atén asi v období 6.-4. storočie p.n.l.
Vláda ľudu je postavená na podriadení sa menšiny väčšine a uznanie rovností a politických práv občana. Súčasťou modernej demokracie sú tradičné ľudské práva, ako sloboda prejavu, vyznania, spolčovania .. . V demokracii je dôležitý princíp suverenity ľudu, čo znamená že moc vychádza z vôle ľudu a tvorba vôle ľudu sa realizuje všeobecnými voľbami. Demokracia môže byť podávaná formou priamou , alebo zastupiteľskou.
Demokracia sa môže chápať ako komplexný politický systém, čiže ak jeden spôsob vládnutia , alebo ako názor jedinca, ako individuality, na život a na svet. Problém je v tom, že tieto 2 zmysly nemôžu existovať jeden bez druhého. Ak je demokracia politický systém teda vláda ľudu, sám ľud tvorí tento systém. To znamená, že človek, demokrat tvorí a riadi politický systém, teda demokraciu. To by asi nebol schopný, keby nesúhlasil s demokraciou, ako názorom na život a na svet. Títo demokrati teda tvoria ľud, ktorý tvorí demokraciu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk