referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Občiansky zákonník - obsah
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: surprise2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 152
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Ôsma časť: Záväzkové právo
•Prvá hlava – Všeobecné ustanovenia
o Prvý oddiel
o Druhý oddiel – Spoločné záväzky a spoločné práva
o Tretí oddiel – Zmeny v obsahu záväzkov
o Štvrtí oddiel – Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka
o Piati oddiel – Zabezpečenie záväzkov
o Šiesty oddiel – Zánik záväzkov
•Druhá hlava – Kúpna a zámenná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve
o Druhý oddiel – Vedľajšie dojednanie o kúpnej zmluve
o Tretí oddiel – Zámenná zmluva
o Štvrtí oddiel – Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy)
•Tretia hlava – Darovacia zmluva
•Štvrtá hlava – Zmluva o dielo
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku
o Tretí oddiel – Osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci
•Piata hlava – Zmluva o pôžičke
•Šiesta hlava – Zmluva o vypôžičke
•Siedma hlava – Nájomná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Nájomné
o Tretí oddiel – Skončenie nájmu
o Štvrtý oddiel – Osobitné ustanovenia o nájme bytu
o Piati oddiel – Nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie
o Šiesty oddiel – Podnájom bytu (časti bytu)
o Siedmy oddiel – Nájom a podnájom nebytových priestorov
o Ôsmy oddiel – Osobitné ustanovenia o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
•Ôsma hlava – Príkazná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Zmluva o obstaraní veci
o Tretí oddiel – Zmluva o obstaraní predaja veci
o Štvrtí oddiel – Zmluva o obstaraní zájazdu
•Deviata hlava – Konanie bez príkazu
•Desiata hlava – Zmluva o úschove
•Jedenásta hlava – Zmluva o ubytovaní
•Dvanásta hlava – Zmluvy o preprave
o Prvý oddiel – Zmluva o preprave osôb
o Druhí oddiel – Zmluva o preprave nákladu
o Tretí oddiel – Spoločné ustanovenia k zmluvám o preprave
•Trinásta hlava – Sprostredkovateľská zmluva
•Štrnásta hlava – Vklady
•Pätnásta hlava – Poistné zmluvy
o Prvý oddiel – Poistná zmluva
o Druhí oddiel – Uzavretie poistnej zmluvy
o Tretí oddiel – Práva a povinnosti z poistenia
o Štvrtí oddiel – Zánik poistenia
o Piati oddiel – Zmena poistenia
o Šiesty oddiel – Poistenie majetku
o Siedmy oddiel – Poistenie osôb
o Ôsmy oddiel – Poistenie zodpovednosti za škody
o Deviaty oddiel – Poistenie právnej ochrany
•Šestnásta hlava – Zmluva o združení
•Sedemnásta hlava – Zmluva o dôchodku
•Osemnásta hlava – Stávka a hra
•Devätnásta hlava – Verejná súťaž
•Dvadsiata hlava – Verejný prísľub

Deviata časť: Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
•Prvá hlava – Všeobecné ustanovenia
•Druhá hlava – Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1.apríla 1964
•Tretia až Jedenásta hlava – Prechodné ustanovenia k úpravám... od 1983 do 2004

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.