Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Moslimské náboženstvo

Odkiaľ máme poznatky o moslimskom náboženstve?
V 7. stor. sa popri zápisoch textov koránu začali objavovať záznamy sirry a hadísy – rozprávanie vzťahujúce sa k nejakému hist. alebo vymyslenému momentu z Mohamedovho života: ako sa zachoval v rozmanitých situáciách, čo povedal, čo zamlčal. Zdrojom boli spočiatku Mohamedovi ešte žijúci druzi, neskôr ich nasledovníci. Hadís sa skladal nielen z rozprávaného textu, ale i z tzv. isnádu – prehľadu mien ľudí, od ktorých boli postupne získavané informácie. V 9. stor. bola zo 6 zborníkov hadísu vytvorená sunna – svätá povesť islámu
Historik V. Bartold napísal:„Pri zisťovaní pravdivých faktov o Mohamedovom živote je ale nutné čo najmenej používať povesti a uspokojovať sa iba s tými miestami koránu a hadísy, ktoré sú jasné aj bez komentára a s tými málo údajmi o živote arabských zemí stredoveku, ktorými disponujeme.“
Ale i tak je význam sirry a hadísu ako prameň charakterizujúci vtedajšiu dobu nesporný.
Táto epocha zahrňuje i formovanie islamu ako náb. a jeho značné rozšírenie na rozsiahlom zemepisnom celku, v ktorých zakotvil v prvých storočiach svojej existencie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk