Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Divácke chovanie

V posledných rokoch priemer času denne stráveného dospelou populáciou sledovaním televízie sa pohybuje v rozmedzí 3 až 3,5 hodiny. Zo štvťročných rozpisov je zrejmé kolísanie objemu času venovaného sledovaniu televízie, a to v závislosti na ročnom období; dospelý najviacej času trávia pri televízii v 1. a 4.štvrťroku naopak najmenej času venujú sledovaniu televízie v 2. a hlavne 3. štvrťroku.
Deti(tj. Veková kategória od 4 do 14 rokov) trávia sledovaním televízie menej času ako dospelí a to zhruba o jednu hodinu denne. Pozoruhodné je, že ich ovlivňuje rytmus školského roku viac ako striedanie období kalendárneho roku. Chovanie televíznych divákov pochopiteľne ovlivňuje počet televízorov v domácnosti. Koncom roku 2000 zhruba 3 českých domácností ktoré majú televízor, boli vybavené jedným televíznym prijímačom. Najrozšírenejším spôsobom príjmu televízneho vysielania v ČR bol stále signál z pozemných vysielačov. Zmienku si zaslúži fakt, že príjmom prostredníctvom káblovej prípojky je početnejší než príjem satelitnou anténou. Najlepšiu dostupnosť signálu má ČT1 a NOVA a ČT2 a Prima tu koncom roku mohlo sledovať 89,6 % televíznych domácností. Z veľkým odstupom následuje TV3, ktorej signál koncom roku 2000 mala každá štvrtá televízna domácnosť. Jeden krát týždenne a častejšie sledujú teletext takmer 2/3 domácností, ktoré sú schopné prijímať teletext.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk