Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Proces vzniku reklamy

Celý proces začína pri vzniku nového produktu - môže ísť a výrobok, službu, myšlienku - a zadávateľoch reklamy, čiže firmách ktoré sa tento produkt snažia predať. Zadávateľom sa však stáva aspoň raz za život každý človek, keď si napríklad pripraví životopis alebo podá inzerát. Ale len niekoľko firiem s veľkými podielmi na spotrebiteľskom trhu figuruje na zozname subjektov, ktoré do propagácie skutočne investujú veľké sumy. Reklamné agentúry sú organizácie, ktoré pre firmy tvoria a umiesťujú reklamy. Základné body prípravy sa nazývajú marketingový proces. Je to proces zložitý a laická verejnosť má väčšinou veľmi mylné predstavy o vzniku reklamy. Nasledujúci rozpis marketingový proces zhŕňa, pričom je hierarchický - vyjadruje poradie dôležitosti rozhodnutí, najviac dôležité sa nachádzajú na začiatku rozpisu. Paradoxne určenie dĺžky reklamy, jej taktické ciele ako informovanie a presviedčanie, zvolenie farieb a zápletky a taktiež tvorba scenára sú na úplnom konci. Preto je predstava, že na počiatku vzniku reklamy je inšpirácia, mylná. Ako prvá vystupuje analýza situácie - výskum trhu, spoznanie podobných výrobkov s podobnou funkciou a ich predajnú cenu, jedným slovom konkurenciu a rovnako dôležité je aj pomocou ankiet a iných výskumov spoznať spotrebiteľov. Nasleduje stanovenie cieľov reklamy, väčšinou to býva zisk, no existujú aj mnohé, pre verejnosť menej známe ciele, napríklad tržní podiel atď. Ďalej tvorcovia reklamy vypracujú marketingovú stratégiu a tou je segmentácia a tzv. positioning, čiže umiestňovanie. Je to navrhnutie predstavy, ktorú by mal produkt zaujať v mysli spotrebiteľa. Dôvodom je to, že existuje obrovské množstvo produktov s rovnakou funkciou a jednoznačný opakovane predstavovaný imidž sa v pamäti človeka ľahšie uchová. Druhej zložke, segmentácii, sa budeme venovať aj obšírnejšie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk