Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ciele reklamy

1. základné ciele
2. strategické ciele
3. taktické ciele

Strategické zahŕňajú pojmy ako vyskúšanie (prví nákup danej značky/ výrobku), prechod (nákup inej značky ako minule), frekvenciu nákupu (ako často je značka daným spotrebiteľom nakupovaná) atď. Taktické ciele sú vštepovanie vernosti, priťahovanie pozornosti, informovanie alebo presviedčanie a mnoho ďalších. Nasledujúci krok tvorcu reklamy je vytvorenie dvoch plánov, plánu reklamy a plánu podpory predaja. Náš projekt sa zaoberá vo veľkej väčšine plánom reklamy, zatialčo plán podpory akurát definuje ako pojem a uvádza stručné príklady.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk