Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podpora predaja

Stretávame sa s ňou všade okolo nás. Podpora predaja je totiž akýkoľvek časovo obmedzený program predajcu, ktorý robí jeho ponuku v očiach zákazníka atraktívnejšou, pričom vyžaduje aj nejakú formu spoluúčasti zo strany záujemcu. Príkladom sú napr. kupóny, rabaty, vzorky alebo zníženie cien. Kľúčové je ale slovo časovo obmedzený - stále zníženie cien neznamená podporu predaja, taktiež ani štátna lotéria. Okrem toho vyžaduje podpora predaja participáciu spotrebiteľa. Jeho aktívna účasť spočíva napr. v tom, že použije kupón, zapojí sa do súťaže alebo aspoň kúpi produkt do istého dáta. Mnoho ľudí včetne profesionálov sa v mnohých domnienkach, týkajúcich sa podpory predaja, mýli. Prvé spočíva v názore, že takéto krátkodobé akcie znižujú hodnotu značky, jej úroveň a prestíž. Ďalším je presvedčenie, že zľavy alebo súťaže sú jednorázová snaha zachytiť upadajúcu značku. Rovnako nesprávne tvrdenie je, že podpora predaja je krátkodobá taktika a reklama znamená taktiku dlhodobú. Je síce pravda, že niektoré firmy ponímajú podporu predaja práve takto, je však štatisticky dokázané, že tento prístup neprináša uspokojivé výsledky. Plán reklamy je čosi celkom iné ako plán podpory predaja, má dve zložky - vybrať mediálny plán a vybrať spôsob pôsobenia na spotrebiteľa. Prvý pojem znamená, že manažéri sa dohodnú na tom kde, akým spôsobom, ako dlho a prostredníctvom akého média umiesntia reklamu a tým aj produkt na trh. Taktiež sa rozhoduje akú dlhú alebo prípadne veľkú ju vytvoria. Druhý pojem sa dá nahradiť aj slovom komunikačné stratégie. Ide o komunikáciu so spotrebiteľom, ktorou je:
1: Získanie a udržanie pozornosti spotrebiteľa
2: Presviedčanie

Je to priamy kontakt verejnosti, čiže bežného človeka, s reklamou bez toho, aby na tejto komunikácii bola rozpoznateľná jej dlhá príprava a stratégie, ktoré jej predchádzali. Je to samozrejme úmyselné, pretože by tým jej účinnosť strácala na intezite. I keď ide o poslednú zložku z už vyššie zobrazeného rozpisu, budeme sa jej venovať najdlhšie, pretože je z neprofesionálneho hľadiska najatraktívnejšia. priaznivých informácií o výrobku.
Pasívne spracovanie, nazývané aj spracovanie s nízkou angažovanosťou, je prijatie posolstva reklamy bez jej vyhľadávania a bez spracovania. Takéto vnímanie sa dá pozorovať napr. pri lacných a často nakupovaných výrobkoch, akými sú mydlo, pivo alebo obilniny.

Dôvodom pasívneho prijímania je spravidla presvedčenie kupujúceho, že výrobok dostatočne pozná, príp. nevidí dôvod hľadať informácie o takto lacnom tovare. Tento prístup spotrebiteľov môže byť ale pre účinnosť reklamy veľmi výhodný a je dôležitým predmetom výskumu v reklame. Vyhýbanie sa reklame znamená vedomé bránenie sa jej podnetom, a to z niekoľkých dôvodov. Konzument sa môže zaujímať vo zvýšenej miere o program alebo článok, ktorý reklama ruší. Taktiež spotrebiteľ môže byť loajálny voči konkurenčnej značke alebo môže opäť ísť o príliš lacný výrobok. Táto skupina je pre tvorcov reklamy najväčšou výzvou. Napríklad v televíznych a rozhlasových médiách sa dá reklame vyhnúť jednoducho prepnutím. Preto sa snaha tvorcov zameriava na prvé sekundy reklamného šotu a aby zaujal natoľko, že potenciálny zákazník neprepne. Tým sa dostávame k ďalšej téme, ktorou sú rôzne spôsoby zaujatia pozornosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk