referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 25.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 404
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
EKONOMICKÁ ÚLOHA ŠTÁTU
-úlohou štátu je zabezpečiť v ekonomike stabilitu, efektívnosť a rovnosť
-stabilita : primerane rastúca úroveň hrubého národného produktu, dostatočne vysokú zamestnanosť ...
-efektívnosť : efektívne fungovanie trhovej ekonomiky štát zabezpečuje hospodárskou politikou

HOSPODÁRSKA POLITIKA
- predstavuje súhrn cieľov, nástrojov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomického života v danom období
- teória HP: zaoberá sa tvorbou konkrétnych koncepcií hosp. politiky
- subjekt HP : je štát a jej výkonný orgán – vláda ( riadi štátne inštitúcie, ministerstvá ...)
-na medzinárodnej úrovni vystupujú samostatné hosp. subjekty – medzinárodné organizácie
- ciele : - z časového hľadiska : krátkodobé (dni, týždne, mesiace )
strednodobé ( 1-5 rokov)
dlhodobé ( 5-10 rokov )
-z hľadiska jednotlivých koncepcií HP : magický trojuholník, štvoruholník
-z hľadiska stability ekonomiky sledujeme tieto ciele :
1. zamestnanosť
2. cenová stabilita
3. ekonomický rast 4. rovnováha platobnej bilancie 5. optimálne rozdeľovanie dôchodkov

- HP ,kt. sleduje všetky tieto ciele sa nazýva stabilizačná HP
- podľa nástrojov, aké štát na regulovanie hosp. procesov využíva, hovoríme o monetárnej (peňažnej a úverovej ) politike a fiškálnej (rozpočtovej) politike

MONETRÁLNA POLITIKA
-reguluje množstvo peňazí v obehu, aby vznikli určité podmienky na rozšírenie alebo obmedzenie úveru
-cieľ je ovplyvňovať efektívny dopyt a zamestnanosť
-štátne útvary využívajú viaceré nástroje MP : priame – administratívne
nepriame – ekonomické
-priame : 1. regulácia investičnej činnosti – obchodné banky v určitých prípadoch poskytujú podnikateľom úver len na základe záruky štátnych orgánov
2. regulácia spotrebného úveru – pri predaji na splátky môžu štátne orgány
určiť maximálnu dobu splatnosti úveru
-nepriame : 1. diskontná sadzba : úroková sadzba , za kt. si obchodné banky
požičiavajú peniaze od centrálnej banky
2.stanovenie povinných minimálnych bankových rezerv
3.operácie na voľnom trhu : centrálna banka kupuje alebo predáva štátne cenné papiere

FIŠKÁLNA POLITIKA
-založená na štátnom rozpočte
-štátny rozpočet : centralizovaný peňažný fond, kt. ma formu bilancie (porovnania) , kde pravú stranu tvoria výdavky štátu a ľavú stranu príjmy štátu
-hlavným zdrojom príjmov ŠR – podnikové a osobné dane
-výdavky zo štátneho rozpočtu : zdravotníctvo , školstvo ........
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9779 4722 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.