referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Odlišnosť starovekej a stredovekej estetiky oproti estetike novoveku
Dátum pridania: 14.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: schooolmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 291
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 
VOLTAIRE

-Nekorunovaný kráľ Francúzka, vynikajúci spoločník
-Sloboda je základným znakom všetkých národov. Je to zákon prírody.
-Peniaze sa musia hýbať. Kto si ich necháva doma je zlý občan a zlý hospodár. Keď peniaze doma nedržíme, sme užitoční pre seba aj pre vlasť
-Človek je nútený klamať ako diabol
-Mojím povolaním je hovoriť čo si myslím
-Šťastie je sen, iba bolesť je reálna
-Filozofia má zmysel iba vtedy ak má človek odvahu
-Ostro kritizuje fr. Spoločnosť
-Nebol skromný, považoval sa za úspešného, neomylného, vždy sa snažil využiť všetko, čo mu život ponúkal
-Napriek svojmu egoizmu bojuje celý život za slobodu jednotlivca
-Bojuje za štát v ktorom vládne liberalizmus (demokracia)ˇ

MONTESQUIEV

-Tiež zakladateľ osvietenstva
-Zameriaval sa na sociálnu stránku filozofie
-O DUCHU ZÁKONOV – o tom ako by mali vyzerať zákony, ich schvalovanie a navrhovanie
-3 základné typy ústav : 1. despotická (najhoršia), 2. republikánsky typ, 3. monarchistický typ. Najoptimálnejšie štátne zriadenie je podľa neho umiernená konštitučná monarchia. Prísne musí byť panovník oddelený od zákonodárskej moci.

Dosiahne sa že aj panovník podlieha právnym normám

ROUSSEAU

-Osvietenec, sociológ a politický mysliteľ, pedagogický teoretik
-Jeden z najegocentrických filozofov
-Bol inšpiráciou pre Tolstoja a Nietzeho
-Spolupodielal sa na encyklopédii
-Ostro vystupuje proti ateizmu a materializmu
-Ak nie som lepší ako iní, tak som aspoň iný
-Exhibicionista – sexuálny život, dlho hľadal spoločníčku
-Stráca sa individualita a jedinečnosť človeka
-So vznikom štátu sa stráca sloboda, ktorá je základom ľudskej dôstojnosti
-Egoizmus je pôvodcom všetkého zla
-Ten kto prišiel prvý a ohradil si svoje územie je egoista a je pôvodcom všetkého zla
-Len city a pocity sú pravdivé

Hegel – univerzalistická teória panlogizmu. Estetika ako súčasť jeho filozofického systému

-Jeho filozofia je kvázi PANLOGIMUS, teda „všetko je logické“.

Univerzalistická preto, lebo sa zaoberá všetkými disciplínami : ontológia (bytie), gnozeológia (o poznaní), antropológia (o človeku), dejiny filozofie, filozofia dejín, logika (náuka o správnom myslení), filozofiou náboženstva a problematikou umenia (estetikou)
-PANLOGIZMUS – Celý náš svet je logicky usporiadaný, jednotlivé časti na seba nadväzujú, súvislosť medzi človekom , dejinami a jeho výtvormi. SVET NIE JE CHAOS
-Jeho práca FENOMENOLÓGIA DUCHA – zaoberá sa človekom, jeho myslením a nadväznosťou ľudského myslenia na ľudské dejiny. S rozvojom histórie sa rozvíja aj ľudské myslenie. -Celý svet je SYSTÉM. Výsledkom systému je život. Systém je štrukturovaná sústava častí, tie sa navzájom ovplyvňujú a pritom sa riadia určitými pravidlami. -Realita okolo nás musí mať podobný charakter ako naše myslenie. Skutočnosť má duchovný charakter, lebo aj naše myslenie má duchovný charakter.
-Podľa Hegela existuje ABSOLUTNO – niečo ideálne (čistá logika). Absolútno sa stále mení. Keď sa mení v prírode, je to filozofia prírody. Keď sa mení v človeku, je to filozofia Ducha
-Všetko aj tak stále so sebou súvisí

DIALEKTIKA má 3 stupňe : téza (duch ešte spí, každý mozog funguje izolovane), antitéza (človek si uvedomuje že neexistuje preto, aby bol sám, objektívny rozum – viac pokope), syntéza (sebapochopenie, svetový duch spoznáva sám seba na vyššej úrovni. Deje sa v 3 oblastiach : umenie, náboženstvo, filozofia)
-Zo všetkého robí triády
-ABSOLUTNO SA MENÍ NA PRÍRODU ALEBO FILOZOFIU DUCHA (podstata jeho filozofie)
-FILOZOFIA DUCHA sa mení na Subjektívny duch (človek), Objektívny duch (spoločnosť, právo, morálka a správnosť) a Absolútny duch (výsledky duchovnej činnosti človeka – umenie, filozofia, náboženstvo)
-DIALEKTIKA PRÁCE je proces, kedy človek svojou činnosťou vytvára sám seba. Človek sa v práci spredmetňuje.
-DIALEKTIKA je každé myslenie, ktoré rešpektuje a uznáva dynamizmus, zachytáva zmeny v čase a zmeny v priestorových súvislostiach.
-Dialektika je chápaná ako všeobecná, ktorá je obsiahnutá vo všetkom.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: učebnica filozofie 1989
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.