Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spoločenstvo nezávislých štátov

Je organizácia zahŕňajúca 12 z 15 bývalých zväzových republík Sovietskeho zväzu.

SNŠ vzniklo na jeseň roku 1991 ako voľný zväzok postsovietskych štátov s novo získanou samostatnosťou. Dňa 8. decembra 1991 sa uskutočnilo stretnutie ruských, ukrajinských a bieloruských predstaviteľov, ktorí sa dohodli na vytvorení novej organizácie otvorenej všetkým postsovietskym štátom. Dňa 21. decembra 1991 bola v Alma-Ate podpísaná zakladajúca zmluva. Ostatné pobaltské štáty (Estónsko, Lotyšsko, Litva) sa odmietli stať súčasťou SNŠ, lebo považovali svoje predchádzajúce členstvo v ZSSR za nedobrovoľné a ilegálne. Gruzínsko najprv takisto stála mimo SNŠ, vstúpila až v roku 1993 pod vonkajším vplyvom Ruskej federácie.

Pri olympijských hrách v roku 1992 v Albertville a Barcelone vystúpili športovci členských zemí SNŠ prvý a posledný raz v spoločných farbách, v rámci jedného tímu.
Organizácia nemá príliš veľa nadštátných právomocí, jej význam je tak skôr symbolický v zmysle nadväznosti na ZSSR. Pôsobnosť SNŠ sa obmedzuje viac-menej na koordináciu spoločných obchodných, finančných, legislatívnych a bezpečnostných otázok. Najvýznamnejšou dohodou uskutočnenou v rámci SNŠ bolo vytvorenie spoločnej zóny voľného obchodu členských krajín. Zóna má oficiálne začať existovať v priebehu roka 2005.

Sídlom Spoločenstva nezávislých štátov je bieloruský Minsk.

Členské krajiny:

•Arménsko
•Azerbajdžan
•Bielorusko
•Gruzínsko
•Kazachstan
•Kirgizsko
•Moldavsko
•Rusko
•Tadžikistan
•Ukrajina
•Uzbekistan

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk