referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Európska únia - seminárna práca
Dátum pridania: 30.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maxinka12
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 331
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
1. ÚVOD

Mnohí z nás určite vedia, že Európska integrácia priniesla polstoročie stability, mieru a ekonomickej prosperity. Pomohla zvýšiť životnú úroveň, vytvoriť vnútorný trh, zaviesť euro a posilnila hlas únie vo svete. Ako je z histórie známe, myšlienka zjednotenej Európy je veľmi stará. Snaha vytvoriť inštitúciu vedúcu k užšiemu spojeniu medzi národmi Európy sa zrodila na ruinách druhej svetovej vojny. Prvotným cieľom bolo a je aj dnes zaistiť mier, prosperitu i novú budúcnosť pre kontinent, ktorého politické a ekonomické základy sú porušené. V snahe zistiť viac o tejto, dnes veľmi aktuálnej téme, som sa rozhodla pátrať aj v dejinách Európy a priblížiť si vznik a pôsobenie Európskej únie.


2. ČO JE EURÓPSKA ÚNIA?

Európska únia je jedinečné zoskupenie 27 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov.

Európska únia je založená na Európskych spoločenstvách, ktoré sú subjektmi medzinárodného práva. Prvým spoločenstvom bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO), ktoré bolo založené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951, členmi tohto spoločenstva boli: Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, SRN a Taliansko. Táto zmluva bola podpísaná na obdobie 50 rokov, takže jej platnosť skončila v roku 2002. Právne nástupníctvo Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ na základe rozhodnutia Rady z 19. júla 2002 prechádza na Európske spoločenstvo.

V roku 1957 tie isté štáty, ktoré založili uvedené spoločenstvo podpísali Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) a Európske hospodárske spoločenstvo (dnes ES). Predmetom záujmu EURATOMU bola jadrová energetika, podpora atómového výskumu, nadnárodná kontrola zaobchádzania so štiepnymi materiálmi, mierové využívanie jadrovej energie, ako aj jadrová bezpečnosť.

Názov Európska únia vznikol v roku 1993. Spoločenstvo 15 štátov, ako nástupníka Európskeho spoločenstva, tak definovala Zmluva o Európskej únii, často označovaná ako Maastrichtská zmluva. Bola podpísaná 7. februára 1992 dvanástimi členskými štátmi. Vstúpila do platnosti 1. novembra 1993 a pri tejto príležitosti sa názov Európske spoločenstvo zmenil na názov Európska únia. Súčasťou zmluvy je 17 Protokolov a 33 Deklarácií. Predmetná zmluva sa tak stala jednotným právnym rámcom pre tri Európske spoločenstvá. V roku 1995 sa členskými štátmi Európskej únie stali Rakúsko, Švédsko a Fínsko. Najmasívnejšia vlna rozširovania sa uskutočnila 1. mája 2004, keď k „starým“ členským štátom pribudlo desať nových členských krajín: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Posledným rozšírením EÚ bolo pristúpenie Bulharska a Rumunska do EÚ od 1. 1. 2007. EÚ sa tak stala zoskupením 27 členských krajín.

Európska únia je aj spoločenstvom hodnôt – členské štáty sa zaviazali dodržiavať základné ľudské práva, slobodu, demokraciu a politický pluralizmu. Európska únia je tiež spoločenstvom solidarity, v ktorom silnejšie krajiny podporujú slabšie.


3.POSLANIE A CIELE EURÓPSKEJ ÚNIE

→ zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľov EÚ, spolupráca v sociálnej oblasti
→ podpora ekonomického rozvoja vytvorením hospodárskej únie bez hraníc a menovej únie zavedením jednotnej meny euro
→ stabilné a vyvážené obchodné vzťahy a zaručenie voľnej súťaže
→ postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy medzi rôznymi štátmi a regiónmi
→ ochrana práv a záujmov členských štátov zavedením ručenia únie
→ spolupráca v oblasti práva a vnútornej politiky
→ rozširovanie EÚ o nových členov, predovšetkým o štáty strednej a východnej Európy
→ pomoc rozvojovým štátom
→ zachovanie mieru a slobody jednotnou obrannou politikou
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.