referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Proces tvorby práva - legislatívny proces
Dátum pridania: 26.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gabecc
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 288
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
Proces tvorby práva alebo legislatívny proces

Je ústavou a zákonmi stanovený postup vzniku právnych predpisov (normatívnych právnych aktov).

Štádiá legislatívneho procesu

1. Podanie návrhu na vydanie zákona, tzv. legislatívna iniciatíva = návrh na vydanie zákona majú výbory NR SR, poslanci, vláda, referendum (potrebných je 350 tis. hlasov)
2. Prerokovanie návrhu
- výroby parlamentu upravujú znenie zákona
3. Hlasovanie o návrhu
- hlasujú poslanci. Aby bolo uznesenie schválené je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny poslancov, čo sa nazýva kvórum = 76 poslancov. Na prijatie ústavy a ústavných zákonov sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina, t. j. 3/5 všetkých poslancov.
4. Podpísanie – signácia
- zákony podpisujú predseda parlamentu, predseda vlády a prezident. Prezident má právo veta – právo vrátiť zákon na opätovné úpravu a prerokovanie do parlamentu.
5. Publikácia – vyhlásenie zákona
- konečné znenie právneho predpisu sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Vydávanie ZZ SR je v réžií Ministerstva spravodlivosti SR, ale vlastnú tlač realizuje komerčná firma.

Platnosť zákona

Zákon nadobúda platnosť dňom publikovania v ZZ SR.

Účinnosť zákona

Právne predpisy sa stávajú záväznými pre všetky subjekty až dňom účinnosti. Môže to byť deň publikovania v ZZ SR alebo môže byť deň nadobudnutia účinnosti stanovený v zákone. (napr. zákon výde v ZZ SR 1.1. ale účinnosť nadobudne až 15.1.)

Legisvakačná doba

Doba medzi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu, v ktorom sa adresáti noriem majú možnosť oboznámiť s ich obsahom, aby ich mohli aplikovať v praxi.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.