referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Utečenci a migrácia
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: misdo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 545
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Utečenci sú ľudia, ktorí predovšetkým hľadajú pokojný a plnohodnotný život. V naprostej väčšine prípadov nie je v ich záujme akýmkoľvek spôsobom poškodzovať svoju hostiteľskú krajinu a vytvárať prekážky vzájomnému spolužitiu s majoritným obyvateľstvom. Utečenci k nám neprichádzajú preto, aby nás vytlačili z nášho územia alebo zničili našu kultúru. Ich motiváciou nie je nenávisť k našej krajine, práve naopak snažia sa u nás nájsť útočisko. Ľudia, opúšťajúci svoju zem a svojich blízkych, utekajú pred prenasledovaním, útlakom a násilím, ktoré im znemožňuje žiť plnohodnotný život vo vlastnej krajine.

Migrant je osoba, ktorá prichádza do cudzieho štátu s úmyslom ním prejsť alebo sa v ňom usadiť. Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Azyl je ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo podľa Čl. 53 Ústavy SR o poskytovaní azylu cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Žiadateľ je cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru vyhlási, že žiada o udelenie azylu na území SR. Azylantom je cudzinec, ktorému bol udelený azyl.. Odídencom je cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo dočasné útočisko. Utečenec je osoba, ktorá sa nachádza mimo svojho štátu alebo na jeho území, ktorá má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov.

Migrácia ako aktuálny celosvetový problém sa v posledných rokoch dotýka aj Slovenska. Právo vstupu na územie Slovenskej republiky, rozsah práv a povinností cudzincov a utečencov upravuje vnútroštátne právo. Slovenská republika je viazaná touto všeobecnou povinnosťou štátov a dôsledne sa riadi základnými medzinárodnými dokumentmi týkajúcimi sa utečencov.

Prioritou pri umiestňovaní utečencov je vyhľadávanie, resp. zabezpečovanie zamestnania, pričom ministerstvo vnútra úzko spolupracuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Utečenci sú umiestňovaní do okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti na základe prehľadov, ktoré raz mesačne ministerstvu vnútra poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Významný podiel pri zabezpečovaní zamestnania má spolupráca s mimovládnymi organizáciami.
Pri zabezpečovaní zodpovedajúceho sociálneho ubytovania ministerstvo vnútra spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na vyhľadávaní vhodných ubytovacích kapacít.

Sociálni pracovníci ministerstva vnútra zodpovední za realizáciu integračného procesu skúmajú podmienky integrácie utečencov vo vybraných obciach z hľadiska ochoty občanov prijímať utečencov, pričom ministerstvo vnútra pozitívne ovplyvňuje občanov formou organizovania verejných pohovorov za prítomnosti utečencov, ktorí sa budú v obci integrovať.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.