referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Európske inštitúcie
Dátum pridania: 23.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: QeenofDamned
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 330
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 25m 20s
Pomalé čítanie: 38m 0s
 
Výbor regiónov

Výbor regiónov (VR), ktorý bol založený v roku 1994 na základe Zmluvy o Európskej únii, je poradným orgánom zloženým zo zástupcov európskych regionálnych a miestnych orgánov. S VR sa musí konzultovať pred prijatím rozhodnutí EÚ o všetkých záležitostiach súvisiacich s regionálnou politikou, životným prostredím, vzdelávaním a dopravou, ktoré patria do pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv. Výbor má 317 členov.

Počet členov z každého členského štátu odráža približne počet jeho obyvateľov.

Po pristúpení Bulharska a Rumunska bude mať VR 344 členov.

Členovia výboru sú politici zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni, ktorí stoja často na čele regionálnych samospráv alebo sú primátormi miest.

Menujú ich vlády členských štátov EÚ, pracujú však politicky úplne nezávisle. Rada Európskej únie ich menuje na obnoviteľné funkčné obdobie štyroch rokov. Musia mať mandát aj od orgánov, ktoré zastupujú, alebo im musia byť politicky zodpovedné.

Výbor regiónov si spomedzi svojich členov volí predsedu na obdobie dvoch rokov. Vo februári 2004 bol za predsedu zvolený Peter Straub z Nemecka.

Čo robí výbor?

Úlohou Výboru regiónov je predkladať miestne a regionálne názory na právne predpisy EÚ. Robí tak prostredníctvom vydávania stanovísk k návrhom Komisie.
Komisia a Rada musia konzultovať s Výborom regiónov o témach, ktoré sa priamo týkajú miestnych a regionálnych orgánov, ale môžu s výborom konzultovať aj kedykoľvek podľa potreby. Výbor môže prijímať stanoviská z vlastnej iniciatívy a predkladať ich Komisii, Rade a Parlamentu

Každý rok sa koná päť plenárnych zasadnutí Výboru regiónov, na ktorých sa upresňuje všeobecná politika a prijímajú sa stanoviská.

Členovia výboru sú zadelení do špecializovaných „komisií“, ktorých úlohou je pripravovať plenárne zasadnutia.Výbor má šesť komisií:

- Komisia pre politiku územnej súdržnosti (COTER)
- Komisia pre hospodársku a sociálnu politiku (ECOS)
- Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj (DEVE)
- Komisia pre kultúru a vzdelávanie (EDUC)
- Komisia pre ústavné záležitosti a európsku správu vecí verejných (CONST)
- Komisia pre vonkajšie vzťahy (RELEX).
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.